Výkon vězeňství

Mikulášská besídka

Mikulášská besídka

Znojmo 16. prosince (VS CR) Mikulášská besídka.

19.12.2016 13:07

více
Pomoc lidem bez domova

Pomoc lidem bez domova

Znojmo 19. prosince (VS CR). Odsouzení z Věznice Znojmo rozdávají polévku lidem bez domova.

19.12.2016 13:01

více
drogová prevence ve věznici

drogová prevence ve věznici

Drogová prevence ve věznici napravuje důsledky užívání drog, které vedly v mnoha případech ke konfliktům se zákonem.

5.8.2015 12:33

více
výstupní oddělení

výstupní oddělení

Výstupní oddělení je ve Věznici Znojmo zřízeno v souladu s ustanovením § 74 zákona 169/1999 Sb., o VTOS a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění a je součástí oddělení výkonu trestu.

13.3.2014 9:07

více
výstava k 15 výročí samostatné věznice

výstava k 15 výročí samostatné věznice

Dne 4. dubna bude v Jihomoravském muzeu ve Znojmě zahájena výstava k 15. výročí samostatné Věznice Znojmo.

1.4.2013 9:12

více
talent TOXI

talent TOXI

Znojmo 9. května (VS CR). Ve výkonu trestu mohou vznikat výtvarná a literární díla, která jsou pěkná a zajímavá.

9.5.2012 8:52

více
ukončení kuchařského kurzu pro odsouzené muže

ukončení kuchařského kurzu pro odsouzené muže

Znojmo 7. března (VS CR). Ve znojemské věznici byl dnes ukočen další běh kuchařského kurzu pro odsouzené muže. Kuchařské kurzy probíhají ve Znojmě již několik let a stále je o ně velký zájem.

7.3.2012 10:13

více
kroužek šikovných rukou

kroužek šikovných rukou

 Znojmo 28. února (VS CR). Ve vězení mohou vznikat zajímavá výtvarná díla. Když se pak nápad spojí s talentem, udělá radost třeba i dětem.

28.2.2012 13:40

více
podané ruce ve znojemské věznici

podané ruce ve znojemské věznici

Projekt "Drogové služby" ve vězení a následná péče je zaměřen na sociální, poradenskou a terapeutickou podporu a pomoc uživatelům drog, kteří se dostali díky svému životnímu stylu do konfliktu se zákonem. 

13.9.2011 9:44

více
programy zacházení a znojemská věznice

programy zacházení a znojemská věznice

Nedílnou součásti práce s odsouzenými je realizace programů zacházení které se ve znojemské věznici sestavují vždy na týden pro všechna oddělení výkonu trestu. Programy se liší podle zaměření jednotlivých oddělení. 

20.5.2011 12:33

více