Spolupráce s občanským sektorem

sociální práce ve věznici

sociální práce ve věznici

Sociální práce s odsouzenými je nedílnou součástí činnosti věznice. Umožňuje snadnější návrat do běžného života po opuštění brány věznice.

15.10.2013 10:19

více
spolupráce s PaMS

spolupráce s PaMS

Probační a mediační služba zprostředkovává účinné a společensky prospěšné řešení konfliktů, které jsou spojeny s trestnou činnosti. Proto je spolupráce s věznicí nedílnou součástí její práce. 

14.6.2012 11:37

více
podané ruce ve znojemské věznici

podané ruce ve znojemské věznici

Projekt "Drogové služby" ve vězení a následná péče je zaměřen na sociální, poradenskou a terapeutickou podporu a pomoc uživatelům drog, kteří se dostali díky svému životnímu stylu do konfliktu se zákonem. 

13.9.2011 9:44

více
spolupráce se soudy

spolupráce se soudy

Okresní soud ve Znojmě je okresní soud se sídlem ve Znojmě jehož odvolacím soudem je Krajský soud Brno. Soud se nachází v historické budově na náměstí Republiky.

 

27.1.2011 9:44

více
Podané ruce ve znojemské věznici

Podané ruce ve znojemské věznici

Sdružení Podané ruce pracuje v České republice již 9 let. Začátek jejich práce ve věznicích byl zahájen v Kuřimi, kde začínali pracovat na výkonu vazby a později ve výkonu trestu. Součástí jejich práce ve věznicích a vazebních věznicích jsou besedy s odsouzenými, kterými informují o možnostech pomoci při návratu do běžného života po ukončení výkonu trestu.

27.4.2010 6:52

více
Komplexní program primární prevence

Komplexní program primární prevence

Jednou z aktivit zaměstnanců znojemské věznice mimo vězeňské zdi je přednášková činnost v rámci komplexního programu primární prevence (KRPP). Jedná se o program, který zahrnuje přednáškovou činnost pro školy a splňuje kriteria vyplývající z Programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR – „Zdraví pro všechny v 21. století“. 
 

16.3.2010 14:34

více