Péče o zaměstnance

turnaj v malé kopané

turnaj v malé kopané

Znojmo 2. června (VS CR). V pátek 30. května se uskutečnil turnaj složek znojemského integrovaného záchranného systému v malé kopané. Pořádající znojemská věznice není členem tohoto systému, ale se členy IZS již řadu let spolupracuje .

3.6.2014 13:39

více
Tenisový turnaj

Tenisový turnaj

Znojmo 2. července (VS CR). Včera se na tenisových kurtech Znojmo-Lesky uskutečnil turnaj zaměstnanců Věznice Znojmo. V horkém letním dnu bojovali účastníci o pohár tenisového favorita. Soutěž si organizačně zajišťovala věznice sama.
 

2.7.2012 10:36

více
ocenění příkladného plnění služebních povinností

ocenění příkladného plnění služebních povinností

Ke slavnostnímu ocenění za dlouhodobé nadstandardní plnění pracovních povinnosti byl ze znojemské věznice vybrán nprap. Mareček.  

7.12.2011 12:53

více
pedagogicko-psychologický výcvik zaměstnanců

pedagogicko-psychologický výcvik zaměstnanců

Práce s lidmi je všeobecně velmi náročnou profesí. Pokud musíte navíc pracovat s těmi, kterým byl soudem nařízen výkon trestu odnětí svobody je to podstatně náročnější. Proto je velmi důležitou součástí péče o zaměstnance pedagogicko-psychologický výcvik.  

13.4.2011 9:57

více
personální politika

personální politika

Ve znojemské věznici se peronální politika zaměřuje především na  stabilizaci kvalitního personálu a na řešení personálních záloh na vedoucí funkce.

13.4.2011 8:11

více
Pedagogicko-psychologický výcvik příslušníků v roce 2010

Pedagogicko-psychologický výcvik příslušníků v roce 2010

Pro kvalitní práci příslušníků a občanských zaměstnanců ve věznici je velmi důležitý psychologickp-pedagogický výcvik. Zaměstnanci se během tohoto výcviku naučí zvládat vypjaté emoční situace, ale i každodenní plnění běžných pracovních povinností tak, aby i po letech služby vše zvládali bez náznaků psychických problémů.

2.3.2011 7:26

více
Volejbalový turnaj ve Znojmě

Volejbalový turnaj ve Znojmě

Znojemská věznice věnovala 26. března dopoledne sportu a porovnávání svých fyzických sil pořádáním volejbalového turnaje.

9.4.2010 8:48

více
Informace o  psychologickém a  pedagogickém výcviku příslušníků v roce 2007

Informace o psychologickém a pedagogickém výcviku příslušníků v roce 2007

Jednotlivá témata psychologického školení příslušníků jsou zaměřena na obecné znalosti z psychologie a to osobnost, konflikt a jeho řešení, mezilidské vztahy, asertivního chování komunikace a interakce, sebepoznání, pochopení psychiky či odsouzeného, kdy je kladen důraz na pochopení myšlení lidí ve stresové zátěži vězeňského prostředí.

28.6.2007 15:10

více