Zaměstnávání odsouzených

pracovní zařazování odsouzených

pracovní zařazování odsouzených

Zaměstnávání odsouzenýcn je jednou z priorit vězeňské služby. Odsouzení pracují nejen v rámci pracovních terapií, které jsou součástí programů zacházení, ale jsou také běžně zaměstnáni na vnitřních i venkovních pracovištích a svojí prací si postupně splácejí nejen dluhy, vzniklé trestnou činnosti, ale také náklady výkonu trestu odnětí svobody.    

8.6.2011 14:38

více
historická ohlédnutí - pracovní náplň odsouzených zařazených ve vnitřní režii

historická ohlédnutí - pracovní náplň odsouzených zařazených ve vnitřní režii

Zaměstnávání odsouzených byla věnována pozornost jak v letech po druhé světové válce, tak v současnosti. Nejinak tomu bylo  a je i ve Věznici Znojmo. Je zajímavé srovnání práce odsouzených v rozpětí 60 let.

21.1.2011 11:04

více
zaměstnávání odsouzených pro cizí subjekty

zaměstnávání odsouzených pro cizí subjekty

Jedním z hlavních a trvalých úkolů věznic a vazebních věznic je zaměstnávání odsouzených. Současně s udržení zaměstnanosti je důraz kladen také na její navyšování.


8.10.2010 8:12

více
zaměstnávání odsouzených - foto

zaměstnávání odsouzených - foto

Znojemská věznice se snaží o plnění jedné z  priorit vězeňské služby a tou je zaměstnávání odsouzených. Odsouzení pracují nejen ve vnitřní režii věznice, ale také pro cizí subjekty v rámci znojemského okresu.   

          

27.4.2010 7:08

více
pomoc městu při sněhové kalamitě

pomoc městu při sněhové kalamitě

Znojmo se po několika letech přikrylo bílou peřinou. Tato nečekaná nadílka, která zasáhla začátkem nového roku celou republiku, způsobila ve Znojmě nemalé potíže.

18.1.2010 13:04

více