Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistiky

Kapacita a naplněnost věznice Všehrdy

 Celková kapacita Aktuální stav Využitelnost
Výkon vazby
Výkon trestu 589 581 98,6 %
Celkem

stav k 15.1.2018

Stav k 16. 1. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20276 1604 85 1811 22175
Počet obviněných 1683 124 18 516 1808
Počet chovanců 73 7 N/A 3 80
počet odsouzených 18520 1473 67 1268 19993
S ostrahou nízký 635 105 N/A 41 740
S ostrahou střední 6153 764 N/A 351 6917
S ostrahou vysoký 10699 569 N/A 759 11268
Se zvýšenou ostrahou 973 28 N/A 114 1001
Počet doživotně odsouzených 45 3 N/A N/A 48