Zahraniční spolupráce

Kolegové ze Sučan ve Věznici Všehrdy

Kolegové ze Sučan ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 20. květen (VS ČR) Dne 20.5.2016 ukončili svou třídenní pracovní návštěvu ve Věznici Všehrdy příslušníci partnerského zařízení , Ústavu pro výkon trestu mladistvých odsouzených Sučany. Věznici tak navštívila vedoucí lékařka zdravotnického zařízení , vedoucí oddělení výkonu trestu, vedoucí slupiny informačních a komunikačních technologií, zástupce vedoucího oddělení logistiky a řidič oddělení logistiky.

23.5.2016 10:28

více
Delegace z Ukrajiny ve Věznici Všehrdy

Delegace z Ukrajiny ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 18. března (VS ČR) Na krátkou jednodenní pracovní návštěvu zavítala do Věznice Všehrdy dne 17.3.2016 delegace z Ukrajiny, v rámci své třídenní odborné stáže ve Vězeňské službě České republiky, na základě grantového projektu TAIEX se zaměřením na práci s mladistvými vězni.

18.3.2016 13:33

více
Čestná medaile pro ředitele Věznice Všehrdy

Čestná medaile pro ředitele Věznice Všehrdy

Všehrdy 14. března (VS ČR) Dne 11.3.2016 převzal ředitel Věznice Všehrdy plk. Mgr. Pavel Vagner z rukou generálního ředitele Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky plk. Ing. Milana Ivana Čestnou medaili I. stupně Sboru vězeňské a justiční stráže Slovenské republiky. Čestná medaile mu byla generálním ředitelem udělena na návrh ředitele Ústavu pro výkon trestu mladistvých v Sučanech plk. PhDr. Michala Hrnčiara, za přispění k rozvoji spolupráce mezi vězeňskými zařízeními.

14.3.2016 12:46

více
Účast Věznice Všehrdy v Lotyšsku

Účast Věznice Všehrdy v Lotyšsku

Všehrdy 29. února (VS ČR) Mezinárodní seminář s názvem „Peer learning on work with young people in closed institutions - “Peer učení při práci s mladistvými v uzavřených institucích“ se uskutečnil ve dnech 24.2. až 26.2.2016 v lotyšské Rize. Své zastoupení zde měla i Vězeňská služba České republiky. Za Věznici Všehrdy se Mezinárodního semináře zúčastnila vychovatelka terapeutka PhDr. Mgr. Jana Rathnerová a Věznici Světlá nad Sázavou reprezentovala zástupkyně vedoucího oddělení výkonu trestu.

29.2.2016 14:44

více
Slovenská návštěva ve  Všehrdech

Slovenská návštěva ve Všehrdech

Všehrdy 12. října (VS ČR) Na pracovní návštěvu přijeli dne 7.10.2015 vedoucí zaměstnanci Ústavu pro výkon trestu mladistvých v Sučanech. Tentokrát věznici navštívili pan ředitel pplk. PhDr. Michal Hrnčiar, zástupce ředitele pro služební věci pplk. Mgr. Jozef Brisuda, vedoucí lékařka zdravotnického zařízení mjr. MUDr. Janka Plášilová, vedoucí personální skupiny mjr. Ing. Zuzana Štúriková a řidič oddělení logistiky npor. Miroslav Muňko.

12.10.2015 22:01

více
Návštěva slovenské věznice

Návštěva slovenské věznice

Všehrdy 8. června (VS ČR) Dohodu o vzájemné spolupráci podepsali na dalších pět let ředitel Věznice Všehrdy plk. Mgr. Pavel Vagner a jeho protějšek pplk. PhDr. Michal Hrnčiar. Tento akt se uskutečnil dne 3. června 2015 v první den pracovní návštěvy české delegace v Ústavu pro výkon trestu mladistvých v Sučanech. Vzájemná spolupráce mezi těmito zařízeními trvá již od roku 2009. Třídenní pracovní návštěvy se staly tradicí a nejinak tomu bylo i nyní.

8.6.2015 21:37

více
Kolegyně a kolegové ze Slovenska ve Věznici Všehrdy

Kolegyně a kolegové ze Slovenska ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 26. května (VS ČR) Dne 21.5.2014 na základě pozvání přijeli do Věznice Všehrdy, na třídenní pracovní návštěvu kolegyně a kolegové z partnerského zařízení v Sučanech u Martina. Spolupráce s Ústavem pro výkon trestu odnětí svobody mladistvých odsouzených trvá již od roku 2009, kdy byla podepsaná Dohoda o vzájemné spolupráci.

26.5.2014 10:34

více
Kolegové ze Sučan ve Věznici Všehrdy

Kolegové ze Sučan ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 30.9. (VS ČR) Ve dnech 25. – 27.9.2013 navštívili Věznici Všehrdy zaměstnanci z partnerského zařízení v Sučanech u Martina. Spolupráce mezi věznicí a Ústavem pro výkon trestu mladistvých odsouzených v Sučanech trvá na základě uzavřené dohody již od roku 2009.

30.9.2013 14:38

více
Delegace zaměstnanců Věznice Všehrdy na Slovensku

Delegace zaměstnanců Věznice Všehrdy na Slovensku

Všehrdy 23. května 2013 (VS ČR) - Ve dnech 15. – 17.5.2013 navštívila pětičlenná delegace z Věznice Všehrdy Ústav pro výkon trestu mladistvých odsouzených v Sučanech u Martina ve Slovenské republice. Vzájemná spolupráce mezi vězeňskými zařízeními vznikla na základě Dílčí dohody již v roce 2009. Návštěva partnerského vězeňského zařízení od doby podepsání smlouvy byla v pořadí třetím setkáním odborného personálu věznice se slovenskými partnery. Letos proběhla z větší části na úrovni zástupců vybraných oddělení. Zúčastnili se jí zástupce ředitele věznice Ing. Vratislav Láf, zástupkyně vedoucího oddělení vězeňské stráže npor. Bc. Lenka Malá, zástupce vedoucího oddělení výkonu trestu npor. Bc. Jiří Hartman a zástupce oddělení logistiky Bc. Jan Mravec. Referát dopravy zastupoval strážný – asistent nstrm. Martin Černý.

23.5.2013 14:47

více
Zaměstnanci Věznice Všehrdy na návštěvě v Sučanech

Zaměstnanci Věznice Všehrdy na návštěvě v Sučanech

Všehrdy 21. září (VS ČR) Ve dnech 12. – 14.9.2012 navštívili zaměstnanci Věznice Všehrdy partnerské zařízení v Sučanech. Před slavnostním obědem je v zasedací místnosti přivítala ředitelka Ústavu pro výkon trestu mladistvých plk. PaedDr. Jarmila Čavarová se svými zástupci a dalšími řídícími pracovníky. Za Věznici Všehrdy se návštěvy zúčastnili 1. zástupce ředitele věznice plk. Ing. Ludvík Réz, vedoucí oddělení vězeňské stráže mjr. Ing. Martin Toman, vedoucí referátu prevence a stížností mjr. Ing. Jaroslav Kašpárek, speciální pedagožka oddělení výkonu trestu Mgr. Lucie Charvátová a příslušník referátu dopravy Bc. Luděk Russe.

21.9.2012 12:28

více