Výkon vězeňství

Mladí dřevomodeláři Věznice Všehrdy

Mladí dřevomodeláři Věznice Všehrdy

Jaro se kvapem přiblížilo a členové kroužku Dřevomodelářů z řad mladistvých odsouzených Věznice Všehrdy rozhodně nezaháleli.

3.4.2017 13:56

více
Informace o dobíjení kreditu telefonních karet vězněným osobám

Informace o dobíjení kreditu telefonních karet vězněným osobám

Všehrdy dne 30.března (VS ČR) Informace o dobíjení kreditu vězněných osob ze strany osob blízkých.

30.3.2017 11:22

více
Všehrdská olympiáda 2016

Všehrdská olympiáda 2016

Všehrdy 13. června (VS ČR) Oddělení výkonu trestu Věznice Všehrdy pořádalo v neděli 12.6.2016 pravidelnou soutěž v lehkoatletických disciplínách, tzv. Olympiádu Všehrdy. Turnaje se zúčastnilo 19 závodníků, z toho čtyři mladiství.

13.6.2016 14:55

více
Čarodějka ve Věznici Všehrdy

Čarodějka ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 29. dubna (VS ČR) Pozemek specializovaného oddělení výkonu trestu Věznice Všehrdy od tohoto týdne zdobí nová čarodějka.

29.4.2016 12:21

více
Velikonoční turnaje

Velikonoční turnaje

V rámci velikonočních svátků se dne 26. 3. 2016 uskutečnil turnaj mladistvých odsouzených v sálové kopané. Do turnaje se přihlásili tři družstva po pěti borcích. Dvě družstva s názvy Real a Arsenal ze 4. ubytovny patro a jedno družstvo s názvem Barcelona ze specializovaného oddělení.

31.3.2016 13:50

více
Spolupráce věznice s Domem dětí a mládeže

Spolupráce věznice s Domem dětí a mládeže

Věznice Všehrdy celkem pravidelně spolupracuje na základě uzavřených Dohod o vzájemné spolupráci s různými institucemi v regionu. Nová Dohoda o spolupráci tak byla podepsaná na konci roku 2015 mezi věznicí, zastoupenou ředitelem plk. Mgr. Pavlem Vagnerem a Domem dětí a mládeže Ústí nad Labem, zastoupeným ředitelem PaedDr. Janem Eichlerem.

22.1.2016 8:21

více
Extramurální aktivity na Hipodromu Most

Extramurální aktivity na Hipodromu Most

Specializované oddělení pro výkon trestu u odsouzených s poruchou osobnosti a chování, způsobenou užíváním psychotropních látek, jehož posláním a cílem je omezovat a snižovat možnost recidivy u rizikových pachatelů trestné činnosti a zvyšovat ochranu společnosti po jejich návratu do občanského života, a to především systémem terapeutického zacházení.

23.12.2015 8:58

více
Pracovní aktivity odsouzených věznice Všehrdy

Pracovní aktivity odsouzených věznice Všehrdy

Všehrdy 25. srpna (VS ČR) Odsouzení specializovaného oddělení pro osoby s poruchou osobnosti a chování způsobenou užívání návykových látek vyrobili dřevěné svícny.

25.8.2015 10:13

více
Závěrečné zkoušky ve Všehrdech

Závěrečné zkoušky ve Všehrdech

Všehrdy 1. července (VS ČR) V měsíci červnu se ve školském vzdělávacím středisku Věznice Všehrdy konaly závěrečné zkoušky učebního oboru Dřevařská výroba a učebního oboru Práce ve stravování. Závěrečná zkouška měla celkem tři části, písemnou, praktickou a ústní. Při zkouškách se postupovalo podle jednotného zadání závěrečných zkoušek.

1.7.2015 7:39

více
Všehrdská olympiáda 2015

Všehrdská olympiáda 2015

Všehrdy 22. června (VS ČR) Oddělení výkonu trestu Věznice Všehrdy pořádalo v neděli 21.6.2015 pravidelnou soutěž v lehkoatletických disciplínách, tzv. Olympiádu Všehrdy. Turnaje se zúčastnilo 52 závodníků.

22.6.2015 23:31

více