Duchovní služba

Vězeňská kaple na vánoce v novém

Vězeňská kaple na vánoce v novém

Všehrdy 17. prosince (VS ČR) Odsouzení z Věznice Všehrdy se pravidelně představují svými výtvarnými pracemi na velehradských slavnostech, které jsou pořádané u příležitosti svátku věrozvěstů Cyrila a Metoděje. V letošním roce však nebylo vyhlášeno jednotné téma pro výtvarné práce, ale předmětem zájmu byly kaple jednotlivých věznic. To nás vedlo k zamyšlení nad tím, zda by nebylo vhodné naši kapli zkrášlit.

17.12.2015 8:58

více
Udílení svátosti biřmování litoměřickým biskupem

Udílení svátosti biřmování litoměřickým biskupem

Všehrdy 26. října (VS ČR) Dne 25.10. 2014 se v odpoledních hodinách konala slavnostní bohoslužba s udílením svátosti biřmování jednomu
z odsouzených Věznice Všehrdy, litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem.

26.10.2014 22:55

více
Otevření nové kaple ve Věznici Všehrdy

Otevření nové kaple ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 26. dubna (VS ČR) Dne 25. dubna 2012 byla ve Věznici Všehrdy slavnostně otevřena kaple pro odsouzené. Tento obřad se uskutečnil za účasti hlavní kaplanky Vězeňské služby České republiky Mgr. Květoslavy Jakubalové, zástupce hlavní kaplanky Mgr. Bc. Martina Škody, předsedkyně vězeňské duchovenské služby Mgr. Renaty Balcarové, poradce pro duchovní službu a koordinátora vězeňské duchovenské péče (dále VDP) a vězeňské duchovní služby Mgr. Bohdana Pivoňky, koordinátora VDP Věznice Všehrdy Mgr. Romana Roky , duchovního  Mgr. Vladimíra Moravce a vedení věznice.

26.4.2012 13:37

více
Duchovní služba ve Věznici Všehrdy

Duchovní služba ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 10. srpna (VSČR) Vězeňská služba České republiky poskytuje vězněným osobám duchovní službu v souladu s § 20 zákona č. 169/1999 Sb. a v souladu s dalšími vnitřními předpisy Vězeňské služby České republiky. Do věznice vstupují duchovní uvedení v aktuálním seznamu a to na základě povolení ředitele věznice po předchozím souhlasu hlavní kaplanky Vězeňské služby České republiky.

10.8.2010 15:08

více