Zaměstnávání odsouzených

Zaměstnanost ve Věznici Všehrdy

Zaměstnanost ve Věznici Všehrdy

 Všehrdy 23. srpna (VS ČR) V měsíci červnu jsme veřejnost informovali o zaměstnanosti vězněných osob Věznice Všehrdy, kdy byl vězňům vyplacen za měsíc květen na mzdách od zaměstnavatelů a v režii věznice první milion. Za měsíc červenec to bylo již více jak jeden milion a dvěstě tisíc korun. Odvod do státní pokladny z této částky činí třistadevadesátsedm tisíc korun. Zaměstnanost vězněných osob, která je jednou z hlavních priorit Koncepce Vězeňské služby České republiky, se drží ve Věznici Všehrdy na 81 %.

25.8.2016 14:24

více
Odsouzení a úklid po záplavách

Odsouzení a úklid po záplavách

Všehrdy 29. června (VS ČR) Odsouzení z Věznice Všehrdy pomáhali dne 28.6.2016 v západočeské obci Mladotice s odstraňováním naplavenin po víkendových přívalových deštích.

29.6.2016 9:12

více
Zaměstnávání odsouzených ve Věznici Všehrdy

Zaměstnávání odsouzených ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 24. července (VS ČR) Zaměstnanost odsouzených osob je jednou z priorit vedení Věznice Všehrdy. V současné době překračuje hranici 60 %. Odsouzení mohou být zaměstnáni v režii věznice nebo u dalších zaměstnavatelů.  V současné době mají přímo ve věznici pronajaté výrobní prostory dva zaměstnavatelé, zabývající se balením drobných průmyslových či potravinářských výrobků.

24.7.2015 7:36

více
Zaměstnávání odsouzených Věznice Všehrdy v letních měsících

Zaměstnávání odsouzených Věznice Všehrdy v letních měsících

Všehrdy 6. srpna (VS ČR) Stalo se již skoro tradicí, že během prázdnin informujeme o zaměstnávání vězňů ve Věznici Všehrdy. Věznice má již několik let celkem stabilizovaný počet zaměstnavatelů, kteří zaměstnávají odsouzené na základě uzavřených smluv.
 

6.8.2014 12:54

více
Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Všehrdy

Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Všehrdy

Zaměstnávání vězněných osob je jedním ze sledovaných ukazatelů činnosti věznice. Přesto, že i zde došlo k poklesu počtu odsouzených v rámci lednové amnestie, stále věznice udržuje zaměstnanost na 70 procentech.

15.8.2013 14:09

více
Spolupráce s obcí Račetice

Spolupráce s obcí Račetice

Všehrdy 8. srpna (VS ČR) Počátkem měsíce srpna věznice opět navázala na dobrou spolupráci s obcí Račetice, v oblasti využití odsouzených na opravách místních objektů.

8.8.2012 10:52

více
Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Všehrdy

Zaměstnávání vězněných osob ve Věznici Všehrdy

Všehrdy dne 10. července (VS ČR) Jednou z diskutovaných oblastí ve vězeňství, mimo nedostatku financí, je neméně důležitá oblast, a to zaměstnanost vězněných osob. Procento zaměstnanosti odsouzených Věznice Všehrdy se díky úsilí všech zainteresovaných zaměstnanců a zejména členů zařazovací komise věznice, pohybuje na hranici 70 %.

10.7.2012 8:49

více
Pracovní činnost odsouzených na vnitřních pracovištích

Pracovní činnost odsouzených na vnitřních pracovištích

Všehrdy 25. února (VS ČR) Věznice Všehrdy má v současné době volné 2. nadzemní podlaží výrobní haly v areálu věznice. V 1. nadzemním podlaží je zřízeno vnitřní pracoviště, které má pronajaté soukromý subjekt.

25.2.2011 10:40

více
Zaměstnanost odsouzených v letním období

Zaměstnanost odsouzených v letním období

Všehrdy 15. července (VS ČR) Zaměstnanost odsouzených je nedílnou součástí výkonu trestu odnětí svobody.  Ve Věznici Všehrdy jsou odsouzení zařazováni do ústavní režie věznice, kde vykonávají různé údržbářské práce pro věznici, jsou zaměstnáni ve vězeňských kuchyních, ve skladech a jako úklidáři.

15.7.2010 13:28

více
Zaměstnávání odsouzených

Zaměstnávání odsouzených

Věznice Všehrdy vytváří podmínky pro zaměstnávání odsouzených v rámci svého provozu, tak zvanou ústavní režii nebo na základě uzavřených smluv u jiných subjektů.

7.1.2010 16:45

více