Vzdělávání odsouzených

Velikonoce ve Věznici Všehrdy

Velikonoce ve Věznici Všehrdy

Všehrdy 18. dubna (VS ČR) Na velikonoční svátky se odsouzení ve Věznici Všehrdy připravují již od měsíce března. Většina činností je součástí Programu zacházení. Na specializovaném oddělení pro odsouzené s poruchou osobnosti v důsledku návykových látek, se odsouzení v letošním roce pustili do výroby velikonočních figur ze sena.

18.4.2014 7:18

více
Prevence kriminality na Základní škole v Žatci

Prevence kriminality na Základní škole v Žatci

Všehrdy 5. března (VS ČR) Celou hodinu a půl  besedovali zaměstnanci Věznice Všehrdy se žáky devátých ročníků Základní školy Komenského aleje v Žatci , na téma prevence kriminality. Tentokrát jako lektoři věznice pro výkon trestního opatření mladistvých vystupovali zástupce vedoucího oddělení vězeňské stráže, dozorce u mladistvých odsouzených, dále pak speciální pedagožka oddělení výkonu trestu a tisková mluvčí věznice.

5.3.2014 11:33

více
Ukončení školního roku 2012/2013 ve Věznici Všehrdy

Ukončení školního roku 2012/2013 ve Věznici Všehrdy

Ve školním roce 2012/2013 bylo do studia v různých vzdělávacích programech zařazeno celkem 391 žáků, z toho 122 mladistvých. Ve školním roce 2012/2013 byla realizována výuka v denní formě studia ve třech tříletých učebních oborech, a to Elektrotechnické a strojně montážní práce, Strojírenské práce a Dřevařská výroba, dále ve dvou dvouletých učebních oborech, konkrétně Práce ve stravování a Zahradnická výroba.

12.7.2013 13:30

více
Žáci školského střediska vyrobili hračky

Žáci školského střediska vyrobili hračky

Všehrdy 19. října (VS ČR) Žáci školského vzdělávacího střediska ve Věznici Všehrdy, kteří navštěvují kroužek Výroba hraček se opravdu hned na začátku školního roku činili.

19.10.2012 13:35

více
Ukončení školního roku 2011/2012

Ukončení školního roku 2011/2012

Dne 29.6. byl ukončen školní rok 2011/2012 ve školském vzdělávacím středisku Věznice Všehrdy. Odsouzení studovali v pěti dvouletých učebních oborech, kterými jsou Elektrotechnická výroba, Práce ve stravování, Sadovnické a květinářské práce, Strojírenské práce a učební obor Zpracování dřeva a dále ve tříměsíčních záučních kurzech.

11.7.2012 10:01

více
Vyhodnocení 1. pololetí školního roku 2011/2012

Vyhodnocení 1. pololetí školního roku 2011/2012

V průběhu 1. pololetí školního roku 2011/2012 bylo do denního studia v režimu R21 zařazeno celkem 246 odsouzených – 43 do učebních oborů (z tohoto počtu 21 mladistvých a 22 dospělých) a 201 do kurzů (z tohoto počtu 116 mladistvých a 85 dospělých).

14.2.2012 6:56

více
Výsledky školního roku 2010/2011 ve Školském středisku Všehrdy

Výsledky školního roku 2010/2011 ve Školském středisku Všehrdy

Všehrdy 26. srpna (VS ČR) V uplynulém školním roce 2010/2011 bylo do denního studia Školského vzdělávacího střediska Věznice VS ČR Všehrdy přijato 118 mladistvých a 141 dospělých žáků, celkem tedy střediskem prošlo 259 odsouzených.

26.8.2011 7:35

více
1. pololetí školního roku 2010/2011

1. pololetí školního roku 2010/2011

Všehrdy 24. února (VS ČR) Školské vzdělávací středisko ve Věznici Všehrdy zahájilo v letošním školním roce výuku odsouzených v pěti dvouletých učebních oborech a ve tříměsíčních odborných kurzech. Odsouzení se mohou vyučit v oborech Sadovnické a květinářské práce, Práce ve stravování, Strojírenská výroba, Zpracování dřeva a Elektrotechnická výroba.

24.2.2011 7:29

více
Motivační program ZZ

Motivační program ZZ

Všehrdy 12. ledna (VS ČR) - Osvědčení o absolvování motivačních programů získalo v závěru roku 12 dospělých odsouzených a 10 mladistvých odsouzených mužů Věznice Všehrdy.
Základem však je zejména jejich vlastní zájem a snaha změnit se. V tomto směru pomáhá odsouzeným Sdružení pro probaci a mediaci v justici, o.s. Praha, které odsouzené, kteří mají bydliště na území hlavního města Prahy nebo ve Středočeském kraji, iniciuje a rozvíjí u nich nové metody prevence kriminality. Pomáhá jim řešit následky trestné činnosti, jež zohledňují zájmy a potřeby obětí, pachatelů nebo jejich sociálního prostředí. V tomto směru umožnila věznice odsouzeným účast ve dvou vzdělávacích aktivitách, které toto sdružení pořádalo.

12.1.2011 11:20

více
Výuka žáků oboru Společné stravování

Výuka žáků oboru Společné stravování

Všehrdy 16. prosince (VS ČR) - Žáci učebního oboru Společné stravování si osvojují základy vaření a pečení v rámci odborné praxe ve cvičné kuchyňce školského vzdělávacího střediska Věznice Všehrdy.

16.12.2010 13:31

více