Úřední deska

Úřední deska Vězeňské služby ČR

14.1.2010 16:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky , Věznice Všehrdy
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu VS ČR najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.
 

5. Bankovní spojení 
19-47333881/0710 - účet sloužící pro úhradu pohledávek VS ČR
 6015-47333881/0710 - účet pro zasílání finančních prostředků na konta odsouzených

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

  • Rozpočet -
  • informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

 

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny  e-podatelna@grvs.justice.cz
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

 

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další naleznete zde.
 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde. 
 

16. Výroční zpráva
za rok 2014
za rok 2013
za rok 2012
za rok 2011
za rok 2010
za rok 2009

za rok 2008
za rok 2007
za rok 2006