Nejčastější dotazy

Zdravotní péče  poskytovaná osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

Zdravotní péče poskytovaná osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody

Základní informace o  poskytování zdravotní péče osobám ve výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody  v zdravotnických zařízeních  Vězeňské službě ČR.

8.1.2010 10:14

více
Telefonování

Telefonování

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený.

24.2.2011 13:41

více
Přijímání korespondence

Přijímání korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení, pokud zákon nestanoví jinak. Vězeňská služba je oprávněna provádět kontrolu korespondence, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností. Pokud obsah korespondence zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, vězeňská služba korespondenci zadrží a předá ji orgánu činnému v trestním řízení.

26.1.2011 10:55

více
Nejčastější dotazy z oblasti výkonu trestu odnětí svobody

Nejčastější dotazy z oblasti výkonu trestu odnětí svobody

V této rubrice jsou zodpovězeny nejčastější dotazy z oblasti výkonu trestu odnětí svobody, problematika návštěv, korespondence, balíčků.

21.9.2010 10:54

více
Nejčasteji kladené dotazy z oblasti ekonomiky

Nejčasteji kladené dotazy z oblasti ekonomiky

V této rubrice najdete nejčastěji kladené dotazy z oblasti odměňování odsouzených, rozúčtování pracovní odměny odsouzeného, úhradu nákladů na výkon trestu odnětí svobody.

 

21.9.2010 10:28

více