Projekt Šance

Projekt Šance

Projekt Šance

27.2.2007 0:00

Od února 2007 se ve Věznici Vinařice rozeběhl Projekt Šance určený pro odsouzené ze středních a severozápadních Čech a blížícím se koncem výkonu trestu. Jeho zajímavostí je, že pracuje s odsouzenými již v průběhu výkonu trestu a následně se jim věnuje i po jejich propuštění. Jeho cílem ve vztahu k odsouzeným je nápomoc při začlenění zpět do společnosti a nalezení uplatnění na trhu práce.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky. Realizátorem projektu je Koalice Šance ve spolupráci s dalšími organizacemi, jimiž jsou:

 • Sdružení pro probaci a mediaci v justici, Praha
 • Vězeňská služba České republiky
 • Probační a mediační služba ČR
 • Mosty - sociálně psychologické centrum
 • Český helsinský výbor
 • Armády spásy ČR
 • Inegrovaná střední škola technická - Středisko odborné výchovy Most
 • Regionální středisko výchovy a vzdělávání, s.r.o v Mostě
 • Úřad práce v Mostě

V průběhu projektu je realizován ucelený reintegrační program, který má dvě částí. První je zaměřena na osoby ve výkonu trestu před jejich propuštěním a jeho součástí je:

 • individuální práce s klientem
 • motivační program
 • kurz komunikačních dovedností
 • rekvalifikační kurz
 • kurz právního minima
 • seznámení s pracovnámi podmínkami v EU
 • poradní skupiny

Následuje druhá část reintegračního programu po propuštění z výkonu trestu - tvz. Mentoring. Jeho součástí je:

 • individuálnmí práce dle aktuálních potřeb
 • pomoc při hledání zaměstnání
 • jednání s úřady, zaměstnavateli
 • řešení osobní situace

Projekt bude ve věznici probíhat až do konce června roku 2007 a mělo by jím projít přibližně 25 odsouzených. V loňském roce byl projekt realizován ve věznicích Bělušice a Jiřice.