Motivační program pro odsouzené

Motivační program pro odsouzené

24.2.2011 11:19

Projekt je realizován Sdružením pro probaci a mediaci v justici, o.s. za finanční podpory Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. 
Je zaměřen na posilování kompetencí užitečných k získání a udržení zaměstnání po propuštění z výkonu trestu. Zároveň je směřován k získání potřebných sociálních dovedností k úspěšnému začlenění do společnosti. V programu jsou využívány terapeutické techniky zaměřené na komunikaci, řešení problémů a zvládání konfliktů, hlavně pomocí praktického nácviku, sebezkušenostních a skupinových cvičení.
Na konci roku 2010 byl ukončen již třetí běh programu. Do jednoho běhu je zařazeno 12 odsouzených, výcvik trvá přibližně tři měsíce a jeho rozsah je 24 učebních hodin. Další běhy programu jsou naplánovány i na roky 2011 a 2012.