Úřední deska Věznice Vinařice

8.4.2016 16:29

1. Název
Vězeňská služba České republiky Věznice Vinařice (zkráceně VS ČR Věznice Vinařice)
 

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu Věznice Vinařice najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje Věznice Vinařice najdete zde.
 

5. Bankovní spojení
31323881/0710
 

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet

    - informace o rozpočtu Vězeňské služby ČR naleznete zde v bodě 8.

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) písemně na adrese organizace
b) prostřednictvím datové schránky organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky


10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) písemně na adrese organizace
b) prostřednictvím datové schránky organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
e) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči (CD, DVD, flash disk)

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.

 14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde.
 

16. Výroční zpráva
za rok 2009
za rok 2010 
Výroční zprávu Vězeňské služby za rok 2011 naleznete zde v bodě 16.
Výroční zprávu Vězeňské služby za rok 2012 naleznete zde v bodě 16.