Ocenění příkladného jednání

Ocenění příkladného jednání

4.12.2016 19:20

VINAŘICE 4.prosince (VS ČR) Ve středu 23. listopadu se podpraporčík Vít Pištěk oblékl do slavnostní uniformy a mimo své obvyklé pracovní aktivity vrchního asistenta dozorce oddělení výkonu trestu se v doprovodu ředitele věznice vydal na Generální ředitelství Vězeňské služby. Generálním ředitelem mu zde byla předána „Medaile Vězeňské služby České republiky: Za statečnost“. Toto ocenění si zasloužil za své jednání při záchraně lidského života v rámci plnění svých pracovních povinností.

Svým příkladným, plně profesionálním jednáním a poskytnutím okamžité první pomoci měl zásadní podíl na záchraně života jednoho z odsouzených, kterého nalezl v bezvědomí při kontrole oddílu. Díky tomu byla včas zajištěna i následná zdravotní péče a převoz do nemocnice. Zajímavostí je, že se jednalo o odsouzeného, kterému za pár týdnů končil trest.
-ivs-Podpraporčík Vít Pištěk při přebírání ocenění od generálního ředitele Vězeňské služby