Novinky

Zaměstnávání odsouzených ve věznici

Zaměstnávání odsouzených ve věznici

VINAŘICE 15.června (VS ČR) Dnes bylo ve věznici Vinařice otevřeno nové pracoviště pro odsouzené Bermuding. Jedná se o montáž kabeláže pro automobily. Aktuálně je zde zařazeno 20 odsouzených ve dvousměnném provozu a výhledově se počítá s jeho navýšením až na dvojnásobek. Výhodou je, že se jedná o vnitřní pracoviště, kde mohou být i odsouzení, kteří nesplňují kritéria pro zařazení na nestřežených pracovištích mimo věznici. Již měsíc ve věznici probíhá zkušební provoz, výběr a výcvik vhodných odsouzených, u kterých se předpokládá základní manuální zručnost. 

15.6.2017 15:23

více
Věznice hledá nové zaměstnance

Věznice hledá nové zaměstnance

VINAŘICE 18. května (VS ČR) Zástupci personálního oddělení věznice Vinařice se zúčastnili spolu s desítkami dalších organizací a firem burzy práce v Kladně. Akce se konala minulý měsíc v Domě kultury na Kladně pod záštitou Hospodářské komory, Úřadu práce a Středočeského kraje. Věznice tak využívá jednu z možností jak získat nové zaměstnance jak do služebního, tak do pracovního poměru.

18.5.2017 15:15

více
Informace k dobíjení telefonního kreditu

Informace k dobíjení telefonního kreditu

VINAŘICE, 30. března (VS ČR) - Informace k dobíjení telefonního kreditu vězněných osob ze strany příbuzných a známých

 

Od konce března mohou vězněné osoby ve Věznici Vinařice začít využívat k telefonování telefonní automaty společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. Podáním žádosti o přidělení karty telefonního účtu BVfon uzavírá vězněná osoba smlouvu se společností BVfon Czech Telecommunication, s.r.o. a veškeré níže uvedené platební podmínky jsou v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací prostřednictvím neveřejných telefonních automatů společnosti BVfon Czech Telecommunication, s.r.o..

K dobití kreditu vězněné osobě na telefonování musíte vždy znát číslo telefonního účtu vězně, které Vám musí sdělit vězněná osoba. Bez uvedení tohoto čísla nelze platbu identifikovat a připsat na kredit konkrétní vězněné osoby.

Kredit lze vězněné osobě ze strany příbuzných a známých dobít těmito způsoby:

1. Informace k dobití kreditu převodem na bankovní účet BVfon:

• Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí vězně zasláním peněžní částky na určený bankovní účet BVfon.
• Částku lze zaslat bezhotovostně bankovním převodem (banka->banka) nebo hotovostně na poště pomocí poštovní poukázky typu A (hotovost->banka).
• Kredit navýší BVfon vězni do 5 pracovních dní po obdržení platby, zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.
• Lze zaslat libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000,- Kč. Částka překračující tento limit bude ve lhůtě 30 dní použita na dodatečné dobití kreditu nebo bude vrácena odesílateli.
• Platba poslaná s neúplnými nebo nesprávnými údaji bude poslaná zpět odesílateli do 30 dní.
• Náklady na vrácení částky (bankovní převod: 3 Kč, poštovní poukázka: 30 Kč) budou odečteny ze zasílané částky.

Identifikace platby na účet BVfon:
◦ Číslo bankovního účtu: 112 101 4892 / 5500 (Raiffeisenbank)
◦ Jako variabilní symbol uvést číslo telefonního účtu vězně
(tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji; je uveden po setření na kartě telefonního účtu)
◦ Do poznámky/zprávy pro příjemce je nutno uvést jméno vězně a datum narození
◦ Adresa majitele účtu: (není nutné vyplňovat)

2. Dobití prostřednictvím webové aplikace MyTelio - tato metoda bude dostupná od května 2017 !!!

• Dobití kreditu provádějí příbuzní a blízcí pomocí platební karty na stránce mytel.io nebo mytelio.cz
• Pro dobití je nutné znát číslo telefonního účtu vězně (tj. kód, kterým se přihlašuje k telefonnímu přístroji).
• Lze dobít libovolnou částku, celkový kredit vězně však nesmí překročit částku 2000 Kč (aplikace uživatele informuje o maximální možné částce, kterou lze dobít).
• Vlastní dobití telefonního kreditu proběhne okamžitě.
• Zpracování platby menší než 500 Kč je zpoplatněno částkou 3 Kč, která bude stržena z obdržené platby.Návštěva hejtmanky ve věznici

Návštěva hejtmanky ve věznici

VINAŘICE 2.února (VSČR) V den předávání pololetních vysvědčení navštívila věznici hejtmanka středočeského kraje ing. Jaroslava Pokorná Jermanová. Na pozvání ředitele věznice plk. Mgr. Miroslava Hadravy a ředitele SOU ing. Karla Vodičky se zúčastnila předávání pololetního vysvědčení odsouzeným, kteří studují na zdejším SOU. Po přivítání oběma řediteli si prohlédla v jejich doprovodu věznici a některé z prostor učiliště.

2.2.2017 9:10

více
Ocenění příkladného jednání

Ocenění příkladného jednání

VINAŘICE 4.prosince (VS ČR) Ve středu 23. listopadu se podpraporčík Vít Pištěk oblékl do slavnostní uniformy a mimo své obvyklé pracovní aktivity vrchního asistenta dozorce oddělení výkonu trestu se v doprovodu ředitele věznice vydal na Generální ředitelství Vězeňské služby. Generálním ředitelem mu zde byla předána „Medaile Vězeňské služby České republiky: Za statečnost“. Toto ocenění si zasloužil za své jednání při záchraně lidského života v rámci plnění svých pracovních povinností.

4.12.2016 19:20

více
Koncert skupiny Svatopluk

Koncert skupiny Svatopluk

VINAŘICE 18.listopadu (VS ČR) V neděli koncertovala pro odsouzené ve věznici hudební skupina Svatopluk. Koncert byl určen pro odsouzené, kteří se zapojují v rámci svých aktivit do duchovní činnosti. Skupina zhudebňuje ve svých písních texty a básně Svatopluka Karáska. Známý český písničkář a evangelický duchovní s kapelou úzce spolupracuje a je jejich „duchovním otcem“. Sám na stejném místě ve věznici koncertoval před více jak deseti lety. Tentokrát mu aktuální zdravotní potíže na poslední chvíli znemožnili účast na tomto koncertu.

18.11.2016 10:04

více
Jednání poradního sboru

Jednání poradního sboru

VINAŘICE 14. října (VSČR) Na pondělí 10. října svolal ředitel Věznice Vinařice plk. Mgr. Miroslav Hadrava jednání Poradního sboru, které se koná každoročně v tomto období. Hlavním tématem jednání byla aktuální situace ve věznici a řešení společné problematiky mezi věznicí a institucemi jejichž představitelé se jednání zúčastnili.  Zástupci vedení věznice také ve stručnosti seznámili přítomné s Koncepcí vězeňství do roku 2025.

14.10.2016 15:29

více
Otevření call centra ve věznici

Otevření call centra ve věznici

VINAŘICE 30 srpna (VS ČR) V pondělí 29.srpna proběhla ve Věznici Vinařice tisková konference v souvislosti s otevřením nového pracoviště pro odsouzené. Jedná se o projekt call centra, kde bude v několika sněnách zaměstnáno až 60 odsouzených. Tiskové konference se zúčastnil i ministr spravedlnosti Robert Pelikán, generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal, generální ředitel společnosti T-Mobile Milan Vašina, náměstek ministerstva práce a sociálních věcí Martin Kučera a zástupkyně společnosti A-Giga, která bude call centrum ve věznici provozovat, Věra Babišová.

30.8.2016 14:48

více
Den bezpečí pro Kladno

Den bezpečí pro Kladno

KLADNO 14.června (VS ČR) V úterý 14. června se v areálu kladenského Sletiště konal již každoročně pravidelný Den bezpečí pro město Kladno. Svoji činnost zde tentokráte prezentovala i Věznice Vinařice. Předvedla vozidla sloužící k eskortě vězňů, ukázky práce psovodů a některé věci ze svého materiálního vybavení.

17.6.2016 15:37

více
Návštěva z magistrátu

Návštěva z magistrátu

VINAŘICE 31. května (VSČR) V pátek dopoledne navštívilo 7 zaměstnankyň kladenského magistrátu Věznici Vinařice. Návštěva se uskutečnila v rámci intenzivně se rozvíjející spolupráce mezi oběma subjekty. V převážné míře se jednalo o sociální kurátorky, které se při své práci v terénu setkávají i s vězni propuštěnými z výkonu trestu.

1.6.2016 15:00

více