Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Statistiky a údaje

Kapacita a naplněnost věznice Valdice

 Celková kapacita Aktuální stav Využitelnost
Výkon vazby
Výkon trestu  1095  1117  102 %
Celkem  1095  1117  102 %

stav k 9. 10. 2017

Stav k 9. 10. 2017 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20628 1636 89 1864 22475
Počet obviněných 1751 124 26 584 1875
Počet chovanců 69 6 N/A 3 75
počet odsouzených 18808 1506 63 1259 20314
S ostrahou nízký 428 68 N/A 16 496
S ostrahou střední 6547 795 N/A 395 7342
S ostrahou vysoký 10798 607 N/A 727 11405
Se zvýšenou ostrahou 979 29 N/A 119 1008
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49