Zahraniční spolupráce

Stáže v Polsku

Stáže v Polsku

V rámci uzavřené Dohody o spolupráci s polskou věznicí – Zaklad Karny Nr1 Wroclaw proběhly i v letošním roce výměnné stáže zaměstnanců. Tento nastavený trend je přínosem pro zaměstnance obou věznice.

6.12.2016 6:43

více
Výměnná stáž v Polsku

Výměnná stáž v Polsku

Vzájemné stáže v zahraničních věznicích jsou motivovány především vzájemnou výměnou zkušeností. Věznice Wroclav je svým typem uzavřeného systému podobná valdické věznici, proto každodenní řešení problémů souvisejících s chodem věznice je velmi podobné.

21.10.2015 14:45

více
Setkání partnerských věznic

Setkání partnerských věznic

Ředitel Věznice Valdice plk. Jiří Mach inicioval setkání vedení Ústavu Leopoldov a Věznice Wroclaw na půdě valdické věznice, které se uskutečnilo 21. – 22. května.

5.6.2015 8:04

více
Výměnná stáž na Slovensku

Výměnná stáž na Slovensku

I v letošním roce byla naplněna uzavřená Dohoda o spolupráci s Ústavem výkon trestu odňatia slobody a Ústavem na výkon väzby Leopoldov a zaměstnanci Věznice Valdice navštívili slovenskou partnerskou věznici v rámci plánovaných výměnných stáží.

3.11.2014 14:34

více
Návštěva polských kolegů

Návštěva polských kolegů

Ve dnech 21. - 23. května delegace z partnerské věznice Wroclav navštívila Věznici Valdice. Spolupráce s touto věznicí trvá již přes 20 let.

23.5.2014 14:20

více
Návštěva věznice Wroclav

Návštěva věznice Wroclav

Ve dnech 22. - 24. května delegace z valdické věznice navštívila polskou partnerskou Věznici Wroclav za účelem udržení vztahů v rámci Dohody o spolupráci.

27.5.2013 14:56

více
Návštěva ústavu v Leopoldově

Návštěva ústavu v Leopoldově

Ve dnech 13. a 14. září 2012 delegace z valdické věznice navštívila slovenskou partnerskou věznici v Leopoldově za účelem obnovení vztahů v rámci Dohody o spolupráci.

24.9.2012 13:33

více
Střelecká soutěž

Střelecká soutěž

Ve dnech 19.-21. října 2011 se ve valdické věznici uskutečnila v rámci uzavřené Dohody o spolupráci střelecká soutěž mezi střelci z Věznice Valdice a Věznice Wroclaw.

24.10.2011 12:14

více
Střelecká soutěž a družební setkání

Střelecká soutěž a družební setkání

Ve dnech 20. - 22.5.2009 se na pozvání polské družební věznice uskutečnila další střelecká soutěž a společné setkání, jehož cílem bylo hodnocení uzavřené Dohody o spolupráci mezi věznicemi a projednání dalších podnětů pro uzavření dohody nové.

27.5.2009 11:23

více
Střelecká soutěž a podpis nové dohody

Střelecká soutěž a podpis nové dohody

Ve dnech 29. 9. - 1. 10. 2009 se v rámci uzavřené Dohody o vzájemné spolupráci uskutečnilo další setkání s přáteli z Věznice (Zaklad karny Nr 1) Vratislav.

6.10.2009 11:27

více