Vzdělávání odsouzených

Svářečský kurz pro odsouzené

Svářečský kurz pro odsouzené

Valdice, 1. března (VS ČR) - Školské vzdělávací středisko (ŠVS) kromě stálého učebního oboru Obráběč kovů v letošním roce nabídlo pro odsouzené Svářečský kurz.

1.3.2017 9:56

více
Závěrečné zkoušky ve věznici

Závěrečné zkoušky ve věznici

Valdice 20. června (VS ČR) -  V dnešní pondělní dopoledne lze spatřit i v nejtěžší české věznici klasický výjev závěrečných zkoušek učebních oborů – tedy potítko, zkušební komisi, nervózní studenty, čisté papíry, čísla s otázkami. Studenti-vězni dnes skládali závěrečné učňovské zkoušky.

20.6.2016 14:09

více
Školní rok 2014-2015

Školní rok 2014-2015

Úkoly Školského vzdělávacího střediska jsou jasně dané, prioritou je vytvoření podmínek pro vzdělávání ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) a snaha pomoci odsouzeným k jejich úspěšné integraci do společnosti po propuštění.

24.9.2015 8:48

více
Vězni skládali učňovské zkoušky

Vězni skládali učňovské zkoušky

Zkušební komise za dlouhým stolem, potítko s připravenými strojnickými tabulkami a nervózní učňové ve vězeňském oděvu, z nichž mnozí mají svá školní léta dávno za sebou. To je tradiční obrázek závěrečných učňovských zkoušek ve Školském vzdělávacím středisku /dále ŠVS/ Valdice v podstatě už od jeho založení v roce 1983.

26.6.2012 12:38

více
Vzdělávání vězněných osob v roce 2011

Vzdělávání vězněných osob v roce 2011

Vzdělávání ve valdické věznici je v prvé řadě zajišťováno prostřednictvím Středního odborného učiliště Praha – odloučeného pracoviště Školské vzdělávací středisko Valdice (ŠVS). Vzdělávání odsouzených ve zdejším ŠVS lze rozdělit do čtyř částí. Jedná se o neakreditované kursy, akreditované kursy, učební obory a maturitní studium.

17.2.2012 12:10

více
Vězni ve Valdicích skládali učňovské zkoušky

Vězni ve Valdicích skládali učňovské zkoušky

Ve čtvrtek 9. června 2011 proběhly ve Školském vzdělávacím středisku Valdice /dále ŠVS/ závěrečné učňovské zkoušky ve dvou a tříletém učebním oboru Obrábění kovů a Obráběč kovů. Celkem 23 uvězněných mužů předstoupilo před zkušební komisi složenou z vyučujících ŠVS i externích členů. Po písemné a praktické části prokázali své znalosti i před komisí a mohli si tak převzít své výuční listy.

14.6.2011 0:00

více
Vězni skládali učňovské zkoušky

Vězni skládali učňovské zkoušky

VALDICE 16. června (VS ČR) Čtvrtek 10.června 2010 byl důležitým dnem pro dvacet odsouzených. Během dopoledne skládali ve valdické věznici učňovské zkoušky v oborech Obrábění kovů a Obráběč kovů. V odpoledních hodinách se dozvěděli verdikt zkušební komise.

16.6.2010 7:19

více
Maturita se skládá i ve valdickém vězení

Maturita se skládá i ve valdickém vězení

Při letošních maturitních zkouškách se zapotilo 16 studentů. A všichni své čtyřleté snažení zakončili s úspěchem.

14.5.2010 12:48

více
Střední odborné učiliště-současnost

Střední odborné učiliště-současnost

Ve Školském vzdělávacím středisku Valdice došlo v průběhu let k vytvoření poměrně bohatého a vyváženého souboru vzdělávacích programů, ve kterém si většina zájemců o vzdělávání jistě pro sebe našla ten nejvhodnější.

1.4.2010 11:24

více
Studovat se dá i za mřížemi

Studovat se dá i za mřížemi

Také mezi valdickými vězni se najdou studenti. Jedním z nich je odsouzený Milan Sztojka. Ve výkonu trestu odnětí svobody nechce zbytečně promarnit čas a proto se rozhodl studovat. „Vážím si důvěry, které se mi dostává od zaměstnanců Věznice Valdice i fakulty, kaplana, i mé rodiny. Pomáhají mi a jsou pro mne motivací po návratu z výkonu trestu smysluplně žít.“

24.3.2010 12:40

více