Výkon trestu

Spolupráce s dalšími institucemi

Spolupráce s dalšími institucemi

Spolupráci s institucemi mimo oblast vězeňské služby v oblasti výkonu trestu zajišťují převážně sociální pracovnice.

20.2.2017 11:29

více
Činnost výstupního oddělení v roce 2016

Činnost výstupního oddělení v roce 2016

Ve Věznici Valdice jsou zřízena dvě výstupní oddělení. Dále se můžete seznámit s jejich činností v roce 2016.

20.2.2017 10:54

více
Termíny návštěv odsouzených v roce 2017

Termíny návštěv odsouzených v roce 2017

Zde se můžete podívat na termíny návštěv na jednotlivých ubytovnách.

25.1.2017 14:25

více
Činnost nástupního oddělení

Činnost nástupního oddělení

Věznice Valdice není tzv. příjmová věznice a není určena k přímému nástupu osob do výkonu trestu. Noví odsouzení jsou do Věznice Valdice eskortování zejména z příjmových věznic. Nástupním oddělením dále prochází i odsouzení, kteří sem byli přemístěni k dalšímu výkonu trestu z jiných věznic.

12.1.2017 6:41

více
Extramurální aktivity

Extramurální aktivity

Extramurální aktivity, které probíhají výhradně za dohledu zaměstnanců věznice, jsou pro odsouzené především přípravou na pobyt na „svobodě“, ale i určitou motivací. Účelem je zvládnutí kontaktu odsouzených s civilním prostředím po letech strávených za mřížemi.

11.1.2017 14:43

více
Návštěvy, balíčky, korespondence....

Návštěvy, balíčky, korespondence....

Podmínky pro provádění návštěv, zasílání balíčků, korespondence a peněz.

10.1.2017 12:08

více
Provádění návštěv

Provádění návštěv

Organizace průběhu návštěv odsouzených ve Věznici Valdice z důvodu lepšího využití kapacity návštěvních místností a zkrácení čekací doby návštěvníků je realizována takto:

10.1.2017 10:27

více
Informace ke změně osoby na návštěvu odsouzeného

Informace ke změně osoby na návštěvu odsouzeného

O pozvání konkrétních osob na návštěvu žádá odsouzený svého vychovatele na příslušné žádance, přičemž se musí jednat o tzv. osobu blízkou. Na základě této žádosti je zpracována Povolenka k návštěvě, která je odesílána určené osobě na náklady odsouzeného.

10.1.2017 13:39

více
Podávání informací o vězněných osobách

Podávání informací o vězněných osobách

Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR, v platném znění, stanoví v § 2, že Vězeňská služba ČR vede evidenci osob ve výkonu vazby a trestu odnětí svobody na území ČR. Údaje z této evidence jsou podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, citlivými osobními údaji a je možné je sdělovat bez souhlasu vězně jen orgánům uvedeným v odstavci třetím § 23a zákona č. 555/1992 Sb..


10.1.2017 11:16

více
Činnost výstupních oddělení v roce 2015

Činnost výstupních oddělení v roce 2015

Ve Věznici Valdice jsou zřízena dvě výstupní oddělení. V ubytovně „A“ je oddělení určeno odsouzeným zařazeným do věznice typu s ostrahou a kapacitou 28 míst. V ubytovně „C“ je oddělení určeno odsouzeným zařazeným do věznice typu se zvýšenou ostrahou, s kapacitou 28 míst.

22.2.2016 14:09

více