Personalistika

Volná pracovní pozice ve Věznici Valdice

Volná pracovní pozice ve Věznici Valdice

Vězeňská služba České republiky
VĚZNICE VALDICE
nám. Míru 55
507 11 Valdice

P Ř I J M E do pracovního poměru na pracovní pozici

L É K A Ř
 

1.3.2017 12:58

více
Podmínky přijetí do služebního poměru

Podmínky přijetí do služebního poměru

Služební poměr příslušníků Vězeňské služby ČR se řídí zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.

10.1.2017 7:11

více
Podmínky přijetí do pracovního poměru

Podmínky přijetí do pracovního poměru

Pracovní poměr občanských zaměstnanců se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

10.1.2017 14:20

více