Setkání s bývalými zaměstanci

Setkání s bývalými zaměstanci

10.5.2017 7:26

Valdice 9. května (VS ČR)  – V úterý 2. května se uskutečnilo setkání s bývalými zaměstnanci Věznice Valdice, kteří již tráví zasloužený odpočinek v důchodu. Sešlo se jich více než padesát.

Hosté se začali scházet v dopoledních hodinách na zasedací místnosti Věznice Valdice, kde je přivítal zástupce ředitele Jiří Karásek. Při malém občerstvení měli možnost sledovat změny, které se ve věznici udály za poslední čtyři roky. Nechybělo ani společné foto.
Poté již následovala exkurze po věznici, která začala na kostele, pokračovala přes ubytovnu D a centrální ubytovací komplex. Po skončení exkurze se hosté přesunuli do Kulturního domu ve Valdicích, kde měli možnost u oběda předávat si své poznatky nejen z exkurze věznice, ale sdělovali si i své osobní zážitky.
V odpoledních hodinách ředitel věznice předal bývalým kolegům prezenty, včetně společné fotografie a nastal čas se rozloučit. Celé setkání probíhalo ve velmi uvolněné a přátelské atmosféře, zúčastnění nešetřili díky za možnost setkání.
 na kostele
 
v kulturním domě
 
foto