Zvětšit (Ctrl + "+")

Zmenšit (Ctrl + "-")

banner

Bezdrogová zóna

Bezdrogová zóna je oddělení, kde probíhá terapeutický program pro maximálně 15 odsouzených mladých žen (mladé dospělé či blízké věku mladistvé) zařazených do dozoru, které mají v anamnéze drogy a jsou motivovány k dobrovolné abstinenci. Zařazovány jsou na toto oddělení odbornou komisí na základě vlastní žádosti; většinou na dobu jednoho roku. Převažují zde prvotrestané odsouzené ženy.

Personálně se na zabezpečení chodu bezdrogové zóny (dále jen BZ) podílí stabilní tým odborných zaměstnanců ve složení vychovatel, psycholog, speciální pedagog a sociální pracovnice. Podstatnou část z povinných činností (min 21,5 hodin týdně) zabezpečuje vychovatel, jehož hlavní náplň práce tvoří odborné zacházení s odsouzenými. Nejedná se tedy o formu léčby, ale o terapeutický program.

Kromě rozvoje pracovních návyků, dovedností a zájmů se zde také učí řešit co nejlépe problémy, konflikty a náročné životní situace. Posilují si schopnost vzájemné komunikace, tolerance a empatie. Odsouzené ženy mají možnost navázat spolupráci s drogovou poradnou. Věznice tím vytváří příznivé prostředí napomáhající všestrannému rozvoji odsouzených žen a jejich snadnějšímu uplatnění v životě na svobodě.

Chod BZ zajišťujeme již čtvrtým rokem. Zkušební režim byl zde zahájen 18.10.2004 s 10 odsouzenými ženami. Během roku 2009 byla kapacita oddělení plně využívána, celkem zde bylo umístěno 26 odsouzených s drogou v anamnéze, což je o 5 odsouzených méně než v loňském roce. Důvodem poklesu průtoku je zvýšení počtu odsouzených s delšími tresty. V uplynulém roce bylo do věznice přijato nově 396 odsouzených s drogou v anamnéze, což je oproti roku 2008, kdy počet toxi uživatelů činil 288, výrazný nárůst.

Terapeutický program, obsazenost, recidiva a konané akce