Základní informace

Zasílání finančních prostředků odsouzeným

Zasílání finančních prostředků odsouzeným

Finanční prostředky pro odsouzené zasílejte na účet Věznice Světlá nad Sázavou:

Číslo účtu: 6015-2231881/0710
Variabilní symbol:  rodné číslo odsouzené
Konstantní symbol: 0138
 

22.3.2011 7:09

více
Stručná charakteristika věznice

Stručná charakteristika věznice

Charakteristika
V kontextu aktuální zákonné úpravy je Věznice Světlá nad Sázavou zařazena do kategorie věznic s ostrahou. Svůj trest zde vykonávají ženy odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody především v kategoriích ostraha, dozor a mladiství, rovněž zvýšená ostraha a dohled. Kromě toho věznice zajišťuje výkon trestu odnětí svobody specifickým skupinám odsouzených, které vyžadují zvláštní přístup. Proto byla ve věznici zřízena tato specializovaná oddělení: pro výkon trestu matek nezletilých dětí ve věznici s dohledem, dozorem, ostrahou, pro výkon trestu trvale pracovně nezařaditelných odsouzených žen ve věznici s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou, pro výkon trestu odsouzených mladistvých žen. Od 1. 7. 2004 bylo zřízeno zvláštní oddělení pro výkon vazby na matkách s dětmi do jednoho roku věku dítěte.

17.8.2016 11:00

více
Pravidla vstupu do střeženého objektu

Pravidla vstupu do střeženého objektu

Osoby vstupující do areálu Věznice Světlá nad Sázavou jsou povinny dodržovat zásady pro vstup do střeženého objektu Věznice Světlá nad Sázavou. Osobám porušujícím uvedená pravidla nebude vstup do věznice umožněn.

12.12.2003 9:51

více
Mapa a dopravní obslužnost

Mapa a dopravní obslužnost

Vlaková spojení Světlá nad Sázavou - Praha, Brno

30.9.2004 10:07

více