Zaměstnávání vězněných

Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 27. června (VS ČR) – Slavnostním zprovozněním výrobní haly Levimo za účasti náměstka ministra spravedlnosti ČR Vladimíra Zimmela a generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala dnes završily Věznice Světlá nad Sázavou a firma Lion Products s.r.o. svoji čtrnáctiletou spolupráci při zaměstnávání odsouzených žen. Hala Levimo je unikátním projektem v rámci českého vězeňství, kdy se propojily plány a zájmy podnikatelského subjektu s věznicí – v České republice představuje vůbec první vnější střežené pracoviště postavené soukromým investorem na soukromém pozemku, které bude navíc v průběhu letošního roku s věznicí přímo propojeno koridorem. Hala je střežena příslušníky strážní a dozorčí služby i bezpečnostním systémem a mohou v ní být zaměstnány i ty odsouzené, které věznice nemohla dosud na vnější pracoviště z důvodu bezpečnostních kritérií zařadit. Zaměstnání v ní najde až 200 odsouzených žen, které budou balit čokolády a cukrovinky.

27.6.2016 12:50

více
Workshop o zaměstnávání vězňů

Workshop o zaměstnávání vězňů

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 14. dubna (VS ČR) – Dne 13. dubna proběhl ve světelské věznici za účasti ministra spravedlnosti ČR Roberta Pelikána, generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala a dvacítky podnikatelů z Klubu Partner Český Goodwill workshop na téma zaměstnávání vězňů. Česká republika se dlouhodobě potýká s vysokou mírou recidivy kolem 70 %, která úzce souvisí se složitým začleňováním propuštěných vězňů do společnosti. Jedním ze základních předpokladů jejich úspěšné integrace zpět do běžného života je práce. Najít ji je však mnohdy velmi složité. Aby propuštěný vězeň mohl na trh práce vstoupit a uspět, je třeba reflektovat volné kapacity trhu práce a zaměřit vzdělávání vězňů dle jeho potřeb, ale především u nich během výkonu trestu vybudovat či upevnit příznivé pracovní návyky. Zaměstnávání vězňů patří mezi jednu z priorit koncepce českého vězeňství do roku 2025.

14.4.2016 13:32

více
Zaměstnávání v roce 2015

Zaměstnávání v roce 2015

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 10. března (VS ČR) –  V roce 2015 bylo z celkového počtu práceschopných odsouzených pracovně zařazeno téměř 70 % žen. Pracovaly uvnitř věznice na režijních pracovištích a pracovišti cizího subjektu, nebo za prací dojížděly mimo areál věznice.

11.3.2016 16:54

více
Zaměstnanost odsouzených v roce 2014

Zaměstnanost odsouzených v roce 2014

Procento zaměstnanosti se podařilo udržet v celoročním průměru na úrovni 65,5 % i přes nepříznivý nárůst kmenového stavu odsouzených ve věznici, téměř o 27 %, z počátečních 496 na 678 odsouzených na konci roku. Trvalý zájem podnikatelských subjektů zaměstnávat vězně byl pro nás zavazující.

23.10.2015 12:11

více
Zaměstnávání odsouzených žen v roce 2013

Zaměstnávání odsouzených žen v roce 2013

V loňském roce zaměstnávaly odsouzené ženy tři cizí subjekty. Dvě firmy si denně dopravovaly odsouzené do svých výrobních hal, jedna firma měla pronajaté výrobní dílny v areálu věznice. Průměrné procento zaměstnanosti činilo 76 %.

28.2.2014 13:12

více
Možnosti zaměstnávání vězňů

Možnosti zaměstnávání vězňů

Zde naleznete základní informace o zaměstnávání odsouzených žen podnikatelskými subjekty v podmínkách Věznice Světlá nad Sázavou:

6.12.2013 16:15

více
I vězni by měli pracovat

I vězni by měli pracovat

Hledáme podnikatelské subjekty, které by zaměstnaly odsouzené ženy Věznice Světlá nad Sázavou. Pro podnikatele je pracovní síla odsouzených osob zajímavá z několika důvodů:

6.12.2013 16:11

více
Zaměstnávání odsouzených žen

Zaměstnávání odsouzených žen

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 20. února (VS ČR) - V uplynulém roce 2012 se podařilo udržet zaměstnanost vězeňkyň na úrovni celoročního průměru 60 %. V průběhu roku kolísala v rozsahu od 57 % do 73%.

20.2.2013 8:41

více
Zaměstnanost v roce 2011

Zaměstnanost v roce 2011

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 27. ledna (VS ČR) - Procento zaměstnanosti se podařilo udržet v celoročním průměru na úrovni 60 % i přes nepříznivý nárůst kmenového stavu odsouzených ve věznici, téměř o 16 %, na počet 817 odsouzených žen v měsíci prosinec. Trvalý zájem podnikatelských subjektů zaměstnávat vězně byl pro nás zavazující.

27.1.2012 9:59

více
Nový vzdělávací program pro odsouzené

Nový vzdělávací program pro odsouzené

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 3. ledna (VS ČR) – Věznice Světlá nad Sázavou a Střední škola obchodu a služeb Jihlava uzavřely dohodu o spolupráci při vzdělávání odsouzených žen. Vězeňkyně, které jsou během výkonu trestu pracovně zařazeny v kuchyni, mohou v rámci nového vzdělávacího programu získat tzv. dílčí kvalifikaci v učebním oboru „Výpomoc při přípravě pokrmů“.

3.1.2012 10:34

více