Výkon trestu

Zasílání finančních prostředků odsouzeným

Zasílání finančních prostředků odsouzeným

Finanční prostředky pro odsouzené zasílejte na účet Věznice Světlá nad Sázavou:

Číslo účtu: 6015-2231881/0710
Variabilní symbol:  rodné číslo odsouzené
Konstantní symbol: 0138
 

22.3.2011 7:09

více
Bezdrogová zóna

Bezdrogová zóna

Bezdrogová zóna je oddělení, kde probíhá terapeutický program pro maximálně 15 odsouzených mladých žen (mladé dospělé či blízké věku mladistvé) zařazených do dozoru, které mají v anamnéze drogy a jsou motivovány k dobrovolné abstinenci. Zařazovány jsou na toto oddělení odbornou komisí na základě vlastní žádosti; většinou na dobu jednoho roku. Převažují zde prvotrestané odsouzené ženy.

25.3.2010 13:06

více
Výstupní oddělení

Výstupní oddělení

Na výstupní oddělení se umísťují odsouzené zpravidla 6 měsíců před plánovaným koncem výkonu trestu nebo před podmíněným propuštěním. Přednost pak mají ty, jejichž trest odnětí svobody byl delší než tři roky a zejména pak ty odsouzené, které potřebují osvojit takové sociální a praktické návyky, jež jim usnadní soběstačný život mimo věznici.

25.3.2010 12:19

více
Finanční a sociální informace v otázkách

Finanční a sociální informace v otázkách

Jaké příjmy plynou odsouzeným za jejich práci? Jak se člení účty odsouzených? Odpovědi na tyto otázky naleznete níže.

 

8.1.2010 9:20

více
Výkon trestu odsouzených matek s dětmi

Výkon trestu odsouzených matek s dětmi

Specializované oddělení pro výkon trestu odnětí svobody matek nezletilých dětí (SpO) bylo otevřeno 1.10.2002 . Po rekonstrukci věznice je celková kapacita pro 15 odsouzených matek s celkovým počtem dětí 20. Jedná se o první a nejmodernější oddělení otevřené ve vězeňství ČR, ve kterém je matce umožněno pečovat při výkonu trestu o své nezletilé dítě.

7.1.2010 12:50

více
Odsouzené ženy šijí panenky Kiwanis

Odsouzené ženy šijí panenky Kiwanis

Ve věznici vyrábějí ženy z výstupního oddělení panenky, které pak putují k dětem v nemocnicíh prostřednictvím občanského sdružení Kiwanis.

16.4.2009 11:52

více