Spolupráce s nevládními organizacemi

Benefiční koncert Pět tváří zdi

Benefiční koncert Pět tváří zdi

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 10. října (VS ČR) – V minulém týdnu, ve středu 5. října, se uskutečnil 5. ročník benefičního koncertu Mezinárodního vězeňského společenství spojený s rozhovory na téma vězeňství. Osobní účastí jej podpořili i zástupci vězeňské služby ze světelské a rýnovické věznice a hlavní kaplan. Koncert nese pro mnohé zvláštní název Pět tváří zdi. Zeď je vnímána jako jeden ze symbolů vězeňství. Odděluje pachatele trestných činů od jejich obětí, ale v mnohých případech také děti od svých rodičů. U propuštěného vězně život před ní představuje svobodu a druhou šanci, ale rovněž možnost pro opakování trestné činnosti. Oběť, pachatel, propuštěný, rodina a justice – to je pojmenování oněch pěti tváří. Smyslem pořádaných koncertů je z různých úhlů pohledu přiblížit, co znamená a co vše s sebou přináší spáchání byť i jen banálního trestného činu (například dítě jako sekundární oběť zločinu). Letošní koncert se konal ve velkém sále Senátu Parlamentu České republiky. Toto poeticko-duchovní místo ještě více podtrhlo význam a důležitost probíraných témat. Výtěžek z koncertu bude věnován ve prospěch dětí vězněných rodičů a obětí trestných činů – podpoří Andělský strom a Building Bridges, projekty Mezinárodního vězeňského společenství.

10.10.2016 8:17

více
Setkání spolupracujících organizací

Setkání spolupracujících organizací

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 3. června (VS ČR) – „15 let zkušeností a spolupráce“ se stalo poslední květnový den podtitulem setkání zaměstnanců světelské věznice, zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR s dvacítkou představitelů neziskových organizací a probační a mediační služby. Finanční negramotnost, dluhy, exekuce, různé druhy závislostí od drog až po gambling, oběti domácího násilí, nezaopatřené děti a rodiny – to jsou časté problémy, se kterými se vězni neustále potýkají. Ani během výkonu trestu nelze tyto problémy vypustit a nechat jejich řešení až na život na svobodě. S vězni je třeba systematicky pracovat, aby uměli svoje problémy správně pojmenovat a řešit je. To následně přispívá k ochraně společnosti i dalších potencionálních obětí trestných činů. Velkou měrou se na řešení těchto problémů podílí svým poradenstvím právě neziskové organizace či probační a mediační služba. „Spolupráce s těmito organizacemi je důležitá pro správné fungování vězeňského systému a k vytvoření moderního českého vězeňství, “ zaznělo z úst Michala Špejry, ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti ČR.

3.6.2016 10:38

více
Projekty podpory

Projekty podpory

Neziskové organizace, se kterými Věznice Světlá nad Sázavou dlouhodobě spolupracuje, nabízejí odsouzeným ženám pomoc se zajištěním sociálního zázemí, s udržováním kontaktů s rodinou, s utvářením představ o dalším životě po propuštění z výkonu trestu a s řešením závislostí na návykových látkách. Dlouhodobými partnery věznice, které nabízejí odsouzeným své služby, jsou především Český helsinský výbor, Mezinárodní vězeňské společenství, Semitam s.r.o., Sananim, Sanima, Armáda spásy, Podané ruce Brno a Dům na půl cesty z Havlíčkova Brodu.

30.10.2015 11:53

více
Mezinárodní vězeňské společenství

Mezinárodní vězeňské společenství

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 16. února (VS ČR) - Mezinárodní vězeňské společenství, o. s. (MVS) nabízí pomoc a službu osobám ve vězení, jejich rodinám, propuštěným z výkonu trestu a obětem trestných činů. Podporuje a spojuje práci věznice a dobrovolníků, jejichž cílem je resocializace osob ve výkonu trestu. Výkonnou ředitelkou společenství v České republice je Gabriela Kabátová, která spolupracuje s Věznicí Světlá nad Sázavou od ledna 2011. Pravidelně dojíždí s dalšími dobrovolníky do věznice za odsouzenými ženami, aby s nimi navázala kontakt a připravila je na propuštění. Odsouzené díky tomu vědí, na koho se mohou obrátit, pokud se po propuštění ocitnou v tíživé situaci.

11.3.2015 14:30

více
Neziskové organizace působící ve věznici

Neziskové organizace působící ve věznici

Věznice Světlá nad Sázavou spolupracuje s několika nevládními organizacemi, které odsouzeným pomáhají především se zajištěním sociálního zázemí a vytváření představy o dalším životě po propuštění z výkonu trestu, udržení kontaktů odsouzených žen s jejich dětmi, smysluplnějšímu využití času ve VTOS, ale i k řešení závislosti na návykových látkách. Stále častěji kontaktují vedení věznice a následně také odsouzené organizace či sdružení, které pomáhají se zajištěním následné (postpenitenciární) péče po propuštění z výkonu trestu. Spolupráce probíhá především s Českým helsinským výborem, Semitamem s.r.o., Sananimem, Sanimou, Armádou spásy, v poslední době byl navázán kontakt se sdružením Podané ruce Brno a Domem na půl cesty z Havlíčkova Brodu.

3.4.2012 9:51

více