Informace pro studenty

Závěrečné práce a stáže

21.1.2016 14:04

Vážené studentky, vážení studenti,
v případě, že byste se v rámci svojí disertační, bakalářské, diplomové či jiné práce (dále jen „závěrečná práce“) chtěli v praktické části zaměřit na Věznici Světlá nad Sázavou nebo byste chtěli absolvovat ve věznici praktickou stáž v rámci vašeho studijního oboru, věnujte pozornost následujícímu textu.

Ve Věznici Světlá nad Sázavou pracuje téměř 240 zaměstnanců a trest odnětí svobody zde vykonává bezmála 800 odsouzených žen. Zpracování a poskytnutí údajů do vašich závěrečných prací či absolvování praktické stáže je časově i personálně velmi náročné a na základě toho nelze vyhovět každé zaslané žádosti.

ŽÁDOSTI O SPOLUPRÁCI V RÁMCI ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
Žádost o spolupráci v rámci praktické části vaší závěrečné práce zašlete na e-mail lperlikova(zavinac)vez.sve.justice.cz ještě před schválením tématu práce na vámi studované škole tak, abychom mohli posoudit soulad tématu s praktickým fungováním věznice, časovou i personální náročnost a využitelnost následujících výstupů závěrečné práce v praxi. V žádosti konkrétně specifikujte požadavky na údaje, kterými byste se zabývali, a písemné materiály, které byste chtěli poskytnout. Současně uveďte, jakou formou bude praktická část zpracována – zda využijete formu dotazníkovou, u které je časová náročnost nejnižší a je tedy z naší strany preferována, či zda byste potřebovali věznici osobně navštívit a pohovořit se zaměstnanci či odsouzenými ženami.
Dále věnujte pozornost webovým stránkám věznice a Vězeňské služby České republiky, na kterých je zveřejněno množství informací využitelných do praktické části (například statistika o počtu odsouzených osob či organizační struktura).

ŽÁDOSTI O ABSOLVOVÁNÍ STÁŽE
V případě, že byste chtěli absolvovat ve věznici praktickou stáž v rámci svého studijního oboru, zašlete žádost na e-mail lperlikova(zavinac)vez.sve.justice.cz. V ní specifikujte obor studia, časovou náročnost a zaměření vaší stáže. Přednost bude dána zájemcům z oborů bezpečnostních studií a oborů zaměřených na výchovné, psychologické, terapeutické a sociální činnosti, které jsou ve věznici využívány.
raj