Novinky

Prosba o pomoc

Prosba o pomoc

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 20. prosince (VS ČR) – Zapište se do registru dárců kostní dřeně… To je přání dvacetileté Marušky, dcery jedné z příslušnic dozorčí služby Věznice Světlá nad Sázavou. V letošním roce se Marušce obrátil život naruby. Lékaři jí diagnostikovali rakovinu lymfatických uzlin. V takovémto okamžiku si člověk uvědomí, jak je život nevyzpytatelný a jak důležitá je pevná vůle i podpora a pomoc od druhých. Podporu do dalšího života chtěli vyjádřit i samotní zaměstnanci věznice. Uspořádali finanční sbírku a Marušce darovali 37.000 Kč, aby si mohla začít plnit svoje sny a přání. Pomoci s vyplněním jednoho jejího přání můžete však i vy – popřemýšlejte o zapsání do registru dárců kostní dřeně… Přečtěte si její dopis. Pocity, které zažívala, vám mohou v rozhodování pomoci: „Trvá to jen chvilku. Chvilka, která může jinému člověku zachránit život.“ Děkujeme!

20.12.2016 10:18

více
Projekt Křehká šance II

Projekt Křehká šance II

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 20. prosince (VS ČR) – Od 1. října 2016 se Věznice Světlá nad Sázavou připojila k Projektu Křehká šance II, Komise pro podmíněné propuštění. Jedná se o projekt Probační a mediační služby České republiky, při kterém úzce spolupracuje s Vězeňskou službou ČR.

20.12.2016 10:06

více
2. ročník Yellow Ribbon Run

2. ročník Yellow Ribbon Run

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 15. listopadu (VS ČR) – V roce 2017 se opět stovky běžců zúčastní závodů se žlutou stužkou na hrudi. Podpoří tak projekt s názvem Yellow Ribbon Run, který má za cíl zvýšit povědomí o problematice zaměstnávání lidí propuštěných z vězení. Od dubna do června se poběží celkem čtyři „žluté“ běhy, a to v rámci atraktivních běžeckých závodů – Sportisimo 1/2Maratonu Praha v dubnu, Volkswagen Maratonu Praha v květnu a O2 Pražské štafety 4x5 v červnu 2017. Nyní se otevírají registrace na závody, a to přes web www.yellowribbon.cz. Chcete-li se závodů účastnit, s registrací neváhejte, počet míst je omezený!

15.11.2016 8:44

více
Benefiční koncert Pět tváří zdi

Benefiční koncert Pět tváří zdi

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 10. října (VS ČR) – V minulém týdnu, ve středu 5. října, se uskutečnil 5. ročník benefičního koncertu Mezinárodního vězeňského společenství spojený s rozhovory na téma vězeňství. Osobní účastí jej podpořili i zástupci vězeňské služby ze světelské a rýnovické věznice a hlavní kaplan. Koncert nese pro mnohé zvláštní název Pět tváří zdi. Zeď je vnímána jako jeden ze symbolů vězeňství. Odděluje pachatele trestných činů od jejich obětí, ale v mnohých případech také děti od svých rodičů. U propuštěného vězně život před ní představuje svobodu a druhou šanci, ale rovněž možnost pro opakování trestné činnosti. Oběť, pachatel, propuštěný, rodina a justice – to je pojmenování oněch pěti tváří. Smyslem pořádaných koncertů je z různých úhlů pohledu přiblížit, co znamená a co vše s sebou přináší spáchání byť i jen banálního trestného činu (například dítě jako sekundární oběť zločinu). Letošní koncert se konal ve velkém sále Senátu Parlamentu České republiky. Toto poeticko-duchovní místo ještě více podtrhlo význam a důležitost probíraných témat. Výtěžek z koncertu bude věnován ve prospěch dětí vězněných rodičů a obětí trestných činů – podpoří Andělský strom a Building Bridges, projekty Mezinárodního vězeňského společenství.

10.10.2016 8:17

více
Výrobky pro Dítě v srdci

Výrobky pro Dítě v srdci

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 27. září (VS ČR) – Ač jsou za mřížemi, které je oddělují od okolního světa, nejsou jim lidské osudy odehrávající se před nimi lhostejné. Odsouzené ženy z věznice ve Světlé nad Sázavou se ochotně zapojují do charitativní činnosti, zvláště jedná-li se o téma dětí. Tentokrát však bylo toto téma o hodně citlivější – s mnoha rodinami si osud velmi nepříjemně zahrál, když byla jejich ještě nenarozenému potomkovi diagnostikována život limitující vada. Smutná skutečnost je taková, že více než 6 českých rodin denně je vystaveno ztrátě perinatálního dítěte: „Vždycky jsem si myslela, že tyhle věci se mě nebudou týkat. Že to řeší jiní, někde jinde. Že tyhle věci se dějí jiným rodinám… Že naše dítě bude krásné novorozeně, které tu bude společně s námi spokojeně žít…“. Podat pomocnou a podpůrnou ruku lidem nacházejícím se v takovéto zdrcující situaci se snaží spolek Perinatální hospic Dítě v srdci. Do něj v minulém týdnu od odsouzených žen putovaly výrobky, které budou využity na pomoc nemocným miminkům a jejich rodinám. 

27.9.2016 16:26

více
Saský ministr ve Věznici Světlá n. S.

Saský ministr ve Věznici Světlá n. S.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 26. srpna (VS ČR) – Saský ministr spravedlnosti Sebastian Gemkow spolu s ministrem spravedlnosti ČR Robertem Pelikánem a generálním ředitelem Vězeňské služby ČR Petrem Dohnalem navštívil ve čtvrtek 25. srpna věznici ve Světlé nad Sázavou s cílem seznámit se s českým vězeňským systémem a výkonem trestu odnětí svobody u žen. Saský ministr byl v České republice na reciproční návštěvě na základě pozvání od svého českého protějšku.

26.8.2016 11:43

více
Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

Otevření haly u Věznice Světlá n.S.

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 27. června (VS ČR) – Slavnostním zprovozněním výrobní haly Levimo za účasti náměstka ministra spravedlnosti ČR Vladimíra Zimmela a generálního ředitele Vězeňské služby ČR Petra Dohnala dnes završily Věznice Světlá nad Sázavou a firma Lion Products s.r.o. svoji čtrnáctiletou spolupráci při zaměstnávání odsouzených žen. Hala Levimo je unikátním projektem v rámci českého vězeňství, kdy se propojily plány a zájmy podnikatelského subjektu s věznicí – v České republice představuje vůbec první vnější střežené pracoviště postavené soukromým investorem na soukromém pozemku, které bude navíc v průběhu letošního roku s věznicí přímo propojeno koridorem. Hala je střežena příslušníky strážní a dozorčí služby i bezpečnostním systémem a mohou v ní být zaměstnány i ty odsouzené, které věznice nemohla dosud na vnější pracoviště z důvodu bezpečnostních kritérií zařadit. Zaměstnání v ní najde až 200 odsouzených žen, které budou balit čokolády a cukrovinky.

27.6.2016 12:50

více
Výměnná stáž z Nitry - Chrenová

Výměnná stáž z Nitry - Chrenová

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 24. června (VS ČR) – Čtyři zaměstnankyně ženské slovenské věznice Nitra - Chrenová absolvovaly v termínu od 13. do 17. června výměnnou stáž ve Věznici Světlá nad Sázavou s cílem získat nové poznatky o výkonu trestu odsouzených žen a seznámit se s fungováním českého vězeňského systému i s oblastmi dle svých odborných zaměření. Mezi věznicemi je navázána dlouhodobá příkladná spolupráce, kdy výměnné stáže probíhají jednou ročně na základě uzavřené dohody. Aktuální dohoda byla podepsána v rámci oslav 15. výročí založení světelské věznice v loňském roce. 

24.6.2016 14:59

více
Přednáška Kolem světa

Přednáška Kolem světa

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 24. června (VS ČR) – Cestu kolem světa dne 27. května absolvovaly odsouzené ženy ze světelské věznice. Stalo se tak v rámci přednášky „Kolem světa“ Davida Šrámka, syna jedné ze současných vychovatelek. Postupně za 20 měsíců navštívil celkem 14 zemí a vstoupil na 4 kontinenty. Nezřídka nastaly okamžiky, kdy měl k dispozici pouze pár drobných, a tamním lidem přišlo zvláštní, že cizinec má v kapse méně peněz, než mají oni sami. Ale jak sám říká, peníze nejsou při takovýchto cestách to nejdůležitější – základ pro to, jak nejlépe poznat danou zemi a místní komunitu, netkví v tom, mít cestu dokonale naplánovanou a zafinancovanou, ale stačí k tomu obyčejný úsměv a dotaz „Nechcete s něčím pomoci?“. To funguje všude na světě a otevírá srdce i pohostinnost místních lidí. 

24.6.2016 14:57

více
Setkání spolupracujících organizací

Setkání spolupracujících organizací

SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU 3. června (VS ČR) – „15 let zkušeností a spolupráce“ se stalo poslední květnový den podtitulem setkání zaměstnanců světelské věznice, zástupců Ministerstva spravedlnosti ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Generálního ředitelství Vězeňské služby ČR s dvacítkou představitelů neziskových organizací a probační a mediační služby. Finanční negramotnost, dluhy, exekuce, různé druhy závislostí od drog až po gambling, oběti domácího násilí, nezaopatřené děti a rodiny – to jsou časté problémy, se kterými se vězni neustále potýkají. Ani během výkonu trestu nelze tyto problémy vypustit a nechat jejich řešení až na život na svobodě. S vězni je třeba systematicky pracovat, aby uměli svoje problémy správně pojmenovat a řešit je. To následně přispívá k ochraně společnosti i dalších potencionálních obětí trestných činů. Velkou měrou se na řešení těchto problémů podílí svým poradenstvím právě neziskové organizace či probační a mediační služba. „Spolupráce s těmito organizacemi je důležitá pro správné fungování vězeňského systému a k vytvoření moderního českého vězeňství, “ zaznělo z úst Michala Špejry, ředitele odboru vězeňství, trestní politiky, probace a mediace Ministerstva spravedlnosti ČR.

3.6.2016 10:38

více