Základní informace

Charakteristika Věznice Stráž pod Ralskem

Charakteristika  Věznice Stráž pod Ralskem

5.5.2014 9:07

Věznice se nachází ve městě Stráž pod Ralskem, které se nachází v Libereckém kraji, mezi   Libercem a Českou Lípou. Vznikla z původních ubytoven, které sloužily pro pracovníky uranových dolů. Její historie se datuje od roku 1973.
Objekty od té doby prošly řadou změn a rekonstrukcí. Od roku 1994 až do roku 2001 se zde využívalo i zvláštní oddělení pro výkon vazby. Nynější věznice je profilována jako věznice s ostrahou, v rámci věznice je zřízeno oddělení s dozorem a oddělení se zesíleným stavebně-technickým zabezpečením. V lednu roku 2007 bylo otevřeno specializované oddělení pro odsouzené s mentální retardací,  zařazené do oddělení s dozorem.
Ubytovací kapacita věznice je podle normy 736 míst.
Mezi hlavní priority  věznice patří zaměstnávání odsouzených. Vězni jsou zaměstnáváni přímo ve věznici, ale také na pracovištích mimo věznici. V rámci programů zacházení se pro odsouzené připravují různé vzdělávací kurzy, speciálně výchovné programy a zájmové aktivity.
Ve věznici je zaměstnáno 306 zaměstnanců, z toho 192 ve služebním poměru a 114 v pracovním poměru.