Úřední deska

Úřední deska Věznice Stráž pod Ralskem

14.1.2014 16:29

 1. Název
Vězeňská služba České republiky, Věznice Stráž pod Ralskem

2. Důvod a způsob založení Vězeňské služby ČR
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky

3. Organizační struktura  - viz. rubrika O nás

4. Kontaktní údaje zde

5. Bankovní spojení
13731881/0710
Bankovní spojení pro zasílání peněz vězněným osobám ve Věznici Stráž pod Ralskem: 6015-13731881/0710, variabilní symbol: rodné číslo vězněné osoby.

6. IČ
00212423

7. DIČ
CZ00212423

8. Dokumenty
Seznam hlavních dokumentů
Rozpočet – informace o rozpočtu VS ČR naleznete zde v bodě 8

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR    naleznete zde 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13. Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.
 
14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k vězeňské službě. Nejčastější popisy životních situací naleznete zde případně zde.

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde 

16. Výroční zpráva
Výroční zprávy  naleznete zde .