banner

Statistiky

 Kapacita a naplněnost věznice Rýnovice
 Celková kapacita Aktuální stav Využitelnost
Výkon vazby  0  0
Výkon trestu  495 568 114,7 %
Celkem  495  568  114,7 %

 

Stav k 3. 1. 2017

 

 

Stav k 2. 1. 2018 Muži Ženy Mladiství Cizinci Celkem
Počet vězněných osob 20300 1616 85 1815 22159
Počet obviněných 1682 127 19 519 1810
Počet chovanců 72 7 N/A 3 79
počet odsouzených 18546 1482 66 1280 20028
S ostrahou nízký 617 102 N/A 33 720
S ostrahou střední 6203 768 N/A 369 6971
S ostrahou vysoký 10692 577 N/A 760 11269
Se zvýšenou ostrahou 974 28 N/A 115 1002
Počet doživotně odsouzených 46 3 N/A N/A 49