Základní informace

Základní informace

Věznice Rýnovice se nachází v Jizerských horách mezi městy Jablonec nad Nisou a Liberec.


Adresa:
Věznice Rýnovice
P.O.Box 14
Jablonec nad Nisou
466 21
Tel: 483 338 111 fax: 483 337 475

 

14.6.2016 20:03

více
Historie Věznice

Historie Věznice

V roce 2016 uplyne 48 let od založení Věznice Rýnovice. Počátek její činnosti je datován na 27. září 1968. Historie je úzce spjata s rozvojem automobilového průmyslu na Jablonecku. Tehdejší LIAZ, n.p. Jablonec nad Nisou, jehož hlavní závod 01 byl vystavěn v jablonecké části Rýnovice, měl nedostatek pracovních sil a dobré zkušenosti se zaměstnáváním vězňů. Již od poloviny 60. let pracovali nejen v hlavním závodu, ale i v dalších 9 pobočkách odsouzení z Věznice Liberec a Minkovice. Zájem o pracovní síly stoupal a bylo třeba vytvořit ubytovny pro zaměstnance z řad odsouzených.

16.8.2016 18:34

více
Způsob dopravy

Způsob dopravy

 Do věznice Rýnovice se můžete dopravit autobusovou dopravou ze směru Jablonec nad Nisou nebo ze směru Liberec.

14.6.2016 7:32

více