Odsouzení ve výkonu trestu

Zdravotní péče

Zdravotní péče

Zdravotní středisko Věznice Rýnovice je zdravotním zařízením Vězeňské služby České republiky, které poskytuje a zajišťuje preventivní, diagnostickou, léčebnou a posudkovou péči příslušníkům VS ČR a občanským zaměstnancům, osobám ve výkonu trestu odnětí svobody, případně dalším osobám v rozsahu a dle zásad stanovených služebními a obecně platnými předpisy s odchylkami vyplývající ze specifických podmínek zdravotní služby VS ČR.

14.6.2016 14:12

více
Ubytování odsouzených

Ubytování odsouzených

Ubytování odsouzených je realizováno na čtyřech ubytovnách. Ubytování je, kromě některých specializovaných oddělení, ložnicového typu. Ložnice se nezamykají, vězni mají možnost volného pohybu po oddílu zabezpečeném kovovou mříží. V rámci oddílu užívají společně sociální zařízení a kulturní místnost. Kolektiv odsouzených na jednotlivých ubytovnách je soustředěn podle stanovených kritérií, které odpovídají požadavku vnitřní diferenciace a konkrétním metodám zacházení s vězni.

14.6.2016 8:16

více
Stravování odsouzených

Stravování odsouzených

Strava je odsouzeným vydávána 3x denně a to podle platné stravní normy v rámci stanoveného peněžního limitu na osobu a den. Odsouzenému, který je zařazen do zaměstnání náleží svačina , tzv. přídavek ke stravě, dle typu práce též přídavek nápojový. Ve věznici je zajištěno dietní stravování.

14.6.2016 8:01

více
Náklady spojené s výkonem trestu

Náklady spojené s výkonem trestu

Zákon č. 169/1999 Sb. o výkonu trestu odnětí svobody ve znění zákona č.52/2004 Sb., ukládá povinnost hradit náklady výkonu trestu odnětí svobody(dále jen NVT).Dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti 10/2000 Sb., ve znění platných předpisů od 1.5.2005 hradí NVT pracovně zařazení odsouzení. Na srážky k úhradě se použije 32% čisté pracovní odměny, 40 % z došlých peněz, oboje max. do výše 1.500,-- Kč za kalendářní měsíc. Při nepokrytí maximální částky dlužné UNVT nevzniká.

 

14.6.2016 8:38

více