Možnosti kontaktu civilních osob s odsouzenými

Telefonování

Telefonování

Odsouzenému se v odůvodněných případech umožní použití telefonu ke kontaktu s osobou blízkou. V zájmu nápravy odsouzeného nebo z jiného závažného důvodu lze odsouzenému povolit použití telefonu ke kontaktu s jinou osobou, než je osoba blízká. Náklady spojené s použitím telefonu hradí odsouzený.

14.6.2016 13:23

více
Balíky

Balíky

Odsouzený má právo dvakrát ročně, zpravidla u příležitosti narozenin a vánočních svátků, přijmout balíček s potravinami a věcmi osobní potřeby do hmotnosti 5 kg. Balíčky jsou do věznice zasílány zpravidla poštou, na základě potvrzení, tzv. balíčenky, kterou vystaví příslušný vychovatel.

14.6.2016 13:15

více
Korespondence

Korespondence

Odsouzený má právo přijímat a na svůj náklad odesílat korespondenci bez omezení. Vězeňská služba je oprávněna provádět kontrolu korespondence, přitom je oprávněna seznámit se s obsahem zasílaných písemností. Pokud obsah korespondence zakládá podezření, že je připravován nebo páchán trestný čin, Vězeňská služba korespondenci zadrží a předá ji orgánu činnému v trestním řízení.
 

14.6.2016 11:52

více
Návštěvy

Návštěvy

Návštěvy jsou realizovány na základě plánovaného rozpisu pro všechny oddíly věznice. Vzhledem ke kapacitním možnostem jsou termíny návštěv pro jednotlivé oddíly pevně stanoveny. Odsouzení si napíší žádanky o návštěvu ve stanoveném termínu. Na žádanku uvedou jména a bydliště maximálně 4 blízkých osob, včetně nezletilých dětí.
 

14.6.2016 10:45

více
Nákupy

Nákupy

Odsouzený má právo nakupovat v prodejně věznice potraviny a věci osobní potřeby, případně věci pro zájmovou a vzdělávací činnost nebo k realizaci programu zacházení. Nákup se uskutečňuje formou bezhotovostní platby z té části peněžních prostředků, s níž může odsouzený volně disponovat. Ředitel věznice je oprávněn stanovit nejvyšší peněžní částku, za kterou může odsouzený jednorázově nakoupit.

14.6.2016 14:01

více