Výstupní oddělení

14.6.2016 11:06

Výstupní oddělení bylo v naší věznici otevřeno v listopadu roku 1996. První odsouzení byli umístěni na oddělení 10.12.1996. Odsouzení jsou na toto oddělení umísťováni převážně ze sociálních důvodů /lidé bez domova/, nebo z psychických důvodů, aby se zklidnili po dlouhém trestu.
 

V oddělení pracuje skupina pracovníků ve složení sociální pracovnice, speciální pedagog a vychovatel, kteří tyto odsouzené připravují na přechod do civilního života a dle potřeby zajišťují základní soc. zázemí po výstupu z výkonu trestu / ubytování, kontakt s kurátorem, kontakt s rodinou, zajištění dokladů atd./, popřípadě zajišťují i základní vystrojení civilním oděvem. Tyto oděvy jsou zajišťovány ve spolupráci s pracovnicemi Červeného kříže v Jablonci nad Nisou a jiných charitativních organizací.
Kapacita oddílu je 10 míst, ubytování po 2 odsouzených na ložnici. Vybavení se blíží standartu civilních ubytoven válendy, skříně, noční stolky, kuchyňka se základním příslušenstvím a pračka se sušičkou. Již toto vybavení napovídá zaměření výstupního oddělení přiblížit co nejvěrněji podmínkám života v civilu a tím ulehčit přechod z vězení.
Činnost v oddělení toto zaměření dále doplňuje setkávání se soc.kurátory, s pracovníky Azylových domů a charitativních organizací, pravidelné pohovory s psycholožkou, skupinové besedy nad nejrůznějšími tématy, vědomostní kvízy, sportovní turnaje apod. S odsouzenými je prováděna poradenská činnost zaměřená na život po propuštění z VTOS. Účast na všech akcích je povinná. Tato činnost je realizována metodou kolektivního působení i formou individuální přípravy a je zaměřena na sociálně právní oblast a prohlubování vztahu odsouzeného k rodině. Dalším speciálně výchovným postupem jsou samoobslužné techniky, kde se odsouzení učí samostatnosti péčí o osobní věci (praním, žehlením), přípravou jídel a osvojováním základů stolování, pracovní terapií (běžná údržba oddílu,).
Oblast vzdělávání je zaměřena především na seznámení s problematikou úředních jednání, což je zabezpečeno přednáškovou činností sociálních pracovníků a kurátorů docházející do zdejší věznice.
Oblast utváření vnějších vztahů je jedna z nejdůležitějších. Podle možností je zprostředkován nebo i navázán kontakt s civilním prostředím, popř. konkrétní záležitosti jsou dojednány se sociálními pracovníky v místě bydliště. Vzhledem k aktuálnosti problémů je převážná většina věcí vyřizována telefonicky. Značná část zařazených odsouzených je však bez jakéhokoliv zázemí a u těchto je třeba zajistit alespoň nejnutnější sociální zázemí - bydlení na dobu po propuštění k zamezení krize z prvního dne. Pro konkrétnější přiblížení podmínek po ukončení trestu je realizováno u vybraných odsouzených přerušení trestu a v doprovodu zaměstnance oddělení se odsouzený seznamuje s podmínkami života na svobodě.
Provoz Výstupního oddělení určuje jeho opodstatnění v celkovém pohledu na resocializaci odsouzeného, a to zejména u těch jedinců, kde je předpoklad problémů související z ukončením trestu odnětí svobody a přechodem do civilního života.