Personalistika

Pracovní poměr

Pracovní poměr

Každý uchazeč je přijímán na konkrétní pracovní místo (např. lékař, vychovatel, sociální pracovník, mzdová účetní). Pro každé pracovní místo jsou právními předpisy stanoveny konkrétní kvalifikační předpoklady, popř. odborná způsobilost. Vnitřními předpisy jsou pak pro některá pracovní místa stanoveny kvalifikační požadavky.

14.6.2016 11:35

více
Služební poměr příslušníka VSČR

Služební poměr příslušníka VSČR

 
Uchazeč musí podle zákona č. 361/2003 Sb. splňovat následující podmínky:
• občanství České republiky;
• věk nad 18 let;
• bezúhonnost;
• střední vzdělání s maturitní zkouškou,
• zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost k výkonu služby;
• není členem politické strany nebo politického hnutí;
• nevykonává živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a není členem řídících nebo kontrolních orgánů právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. 

14.6.2016 10:40

více