Organizační struktura

14.6.2016 0:00


pov. 1. zástupce ředitele

plk. Bc. Petr Veselý
Ředitel věznice  
plk. Mgr. Vlastimil Kříž
Zástupce ředitele
Ing.Jana Konigová

Oddělení výkonu trestu

Tel.: 483 338 383


Oddělení prevence a stížností

Tel.: 483 338 378


Oddělení logistiky 
Tel:483 338 390

Oddělení vězeňské stráže
Tel.: 483 338 385
Oddělení správní
Tel.: 483 338 375
Oddělení ekonomické
Tel.: 483 338 376
Provozovna Střediska hospodářské činnosti Tel:483 338 246
Kaplanka
Tel.: 483 338 325

Oddělení personální
Tel.: 483 338 379


Zdravotnické středisko

Tel.: 483 338 275

 
Právník

Tel.: 483 338 374
 
Oddělení informatiky
Tel.: 483 338 393

Asistent
Tel.: 483 338 373


Technik požární ochrany

Tel.: 483 338 241

                                                                                                                 
                                                                                                            DALŠÍ KONTAKTY

Tisková mluvčí

Tel.: 483 338 352


Školské vzdělávací středisko
Tel: 483 338 305