Duchovní služba

Koncert v kapli věznice

Koncert v kapli věznice

RÝNOVICE 5. ledna (VS ČR) V pátek 23. 12.2016 těsně před Štědrým dnem, přišla do naší vězeňské kaple vzácná návštěva. Sbormistr Mgr. Tomáš Pospíšil, který léta vede v Jablonci velmi úspěšný dětský sbor Juventus Gaude si našel čas a s několika děvčaty přišel do věznice, aby potěšili věřící vězně zpěvem.

5.1.2017 10:06

více
Setkání s duchovními

Setkání s duchovními

RÝNOVICE 13. prosince (VS ČR) - Dne 1. 12. se ve věznici konalo setkání vedení věznice a odborných zaměstnanců s docházejícími duchovními. Tato setkání se konají pravidelně 1x ročně a jejich obsahem je kromě informací ze strany vedení, které se především týkají provozu a aktuálního dění ve věznici, také pravidelného proškolování dobrovolných duchovních.

13.12.2016 12:35

více
Svátost křtu a biřmování

Svátost křtu a biřmování

RÝNOVICE 21. října (VS ČR) - Slavnostní okamžiky společně prožili odsouzení v rýnovické věznici ve středu 19. 10. při odpolední bohoslužbě. Svátost křtu a svátost biřmování udělil dvěma z nich, z pověření litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, kněz P. Oldřich Kolář, který do zdejší věznice již osm let pravidelně dochází sloužit mši svatou a zpovídat.

21.10.2016 11:47

více
Vzpomínka na Ladislava Kubíčka

Vzpomínka na Ladislava Kubíčka

RÝNOVICE 4. Října (VS ČR) – Včera jsme přivítali v naší vězeňské kapli opět milou návštěvu, MUDr. Marii Svatošovou. Zatímco při minulé návštěvě vyprávěla o hospicové péči, tentokrát byla její návštěva věnována osobnosti katolického kněze P. MUDr. Ladislava Kubíčka, který byl 11. září roku 2004 na své faře v Třebenicích zavražděn.

5.10.2016 14:34

více
Celonárodní čtení Bible

Celonárodní čtení Bible

RÝNOVICE 24. března (VS ČR) – Věznice Rýnovice se rozhodla podpořit již 8. ročník Celonárodního čtení Bible. Jedná se o novou velikonoční tradici, která znovu ukazuje na křesťanský rozměr Velikonoc. V loňském roce se do této akce zapojili křesťané ve více než 50 městech a obcích České republiky.

24.3.2016 10:38

více
Building bridges

Building bridges

RÝNOVICE 10. března (VS ČR) - V pátek dne 4. 3. 2016 navštívili naši věznici ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabriela Kabátová, PhDr. Jindřich Kabát a Lucie Chrápavá. Cílem návštěvy bylo setkání s věřícími odsouzenými v kapli a beseda o projektu restorativní justice s názvem Building bridges, který byl dosud realizován ve dvou českých věznicích.

10.3.2016 11:08

více
Setkání s primátorem

Setkání s primátorem

RÝNOVICE 1. února (VS ČR) - Ve středu 27. 1. přijal primátor města Jablonce nad Nisou Petr Beitl zástupce místních církví. Pozvání obdržela rovněž kaplanka věznice Květa Jakubalová. Primátor poděkoval církvím za pomoc v sociální oblasti a zajímal se také o akce, kterými se církve snaží oslovit širší veřejnost. Zmíněna byla noc kostelů, letní koncerty v místních kostelech a také účast města v celonárodním březnovém čtení Bible, do kterého se zapojí také věřící odsouzení v rámci svých pravidelných setkání ve vězeňské kapli.

(kap)

1.2.2016 7:56

více
První Duchovní obnova 2016

První Duchovní obnova 2016

RÝNOVICE 20. ledna (VS ČR) - V sobotu dne 16. 1. se ve Věznici Rýnovice uskutečnila první letošní duchovní obnova pro vybranou skupinu věřících odsouzených. Celkem se této celodenní akce, která má vždy velký ohlas, zúčastnilo 21 odsouzených

20.1.2016 14:02

více
Bohoslužba za zemřelé

Bohoslužba za zemřelé

RÝNOVICE 9. listopadu (VS ČR)- V neděli 8. 11. v odpoledních hodinách proběhla v prostorách jídelny pro odsouzené bohoslužba, při které mohli odsouzení vzpomenout na své zemřelé příbuzné. O bohoslužbu byl velký zájem. Nakonec se zúčastnilo více jak třicet vězňů. Během mše zazněly také prosby za oběti trestných činů a prosby za odpuštění. Bohoslužbu odsloužil starokatolický duchovní Ivan Peschka, který dochází do rýnovické věznice vysluhovat mši svatou pravidelně každou neděli. Mše proběhla v důstojné atmosféře.

9.11.2015 10:59

více
Setkání duchovních

Setkání duchovních

RÝNOVICE 19. října (VS ČR) - Ve čtvrtek 15. 10. 2015 se ve Věznici Rýnovice uskutečnilo pravidelné roční setkání duchovních, kteří do věznice docházejí, aby pomáhali zajišťovat duchovní činnost. Jednalo se o první schůzku s novým vedením věznice. Ředitel věznice plk. Mgr. Vlastimil Kříž vyjádřil duchovním svoji plnou podporu a zdůraznil, že duchovní služba má dnes svoje nezastupitelné místo v působení na odsouzené.

19.10.2015 12:25

více