Duchovní služba

Setkání bývalých odsouzených

Setkání bývalých odsouzených

RÝNOVICE 29. května (VSČR) - V sobotu 20. 5. proběhlo, již po šestnácté, v modlitebně Církve bratrské v Jablonci nad Nisou setkání bývalých odsouzených, zástupců pomáhajících organizací i věřících z různých církví s názvem Adulám. Setkání se zúčastnilo, v rámci programu zacházení, v doprovodu kaplanky Jakubalové pět odsouzených z Věznice Rýnovice.

29.5.2017 12:29

více
Celonárodní čtení Bible

Celonárodní čtení Bible

RÝNOVICE 13. dubna (VS ČR) – Věznice Rýnovice již druhým rokem podpořila akci „Celonárodní čtení Bible“. Čtyři vybraní odsouzení, společně s kaplankou věznice a vychovatelem, se 11. dubna zúčastnili čtení bible v knihovně v Jablonci nad Nisou. V letošním roce se jednalo již o 9. ročník této velikonoční tradice, do které se zapojuje každoročně více jak 50 měst a obcí České republiky, Jablonec nad Nisou se účastní již po páté.

13.4.2017 7:51

více
Pašije netradičně

Pašije netradičně

 RÝNOVICE 9. dubna (VS ČR) - Velikonoce se kvapem blíží a připravují se na ně i věřící odsouzení ve Věznici Rýnovice. Odnepaměti je nedílnou součástí Velikonoc tradice pašijových her, tedy her o utrpení a umučení Ježíše Krista. V sobotu 8. dubna zahráli Pašije také vězni v rýnovické věznici, avšak poněkud netradičním způsobem. Pašije divákům představili formou soudního přelíčení tak, jak se odehrává dnes. Během soudu šlo o to, zda odsouzení Ježíše Krista byla justiční vražda, nebo nevyhnutelná podmínka vykoupení lidstva.

9.4.2017 8:06

více
Koncert v kapli věznice

Koncert v kapli věznice

RÝNOVICE 5. ledna (VS ČR) V pátek 23. 12.2016 těsně před Štědrým dnem, přišla do naší vězeňské kaple vzácná návštěva. Sbormistr Mgr. Tomáš Pospíšil, který léta vede v Jablonci velmi úspěšný dětský sbor Juventus Gaude si našel čas a s několika děvčaty přišel do věznice, aby potěšili věřící vězně zpěvem.

5.1.2017 10:06

více
Setkání s duchovními

Setkání s duchovními

RÝNOVICE 13. prosince (VS ČR) - Dne 1. 12. se ve věznici konalo setkání vedení věznice a odborných zaměstnanců s docházejícími duchovními. Tato setkání se konají pravidelně 1x ročně a jejich obsahem je kromě informací ze strany vedení, které se především týkají provozu a aktuálního dění ve věznici, také pravidelného proškolování dobrovolných duchovních.

13.12.2016 12:35

více
Svátost křtu a biřmování

Svátost křtu a biřmování

RÝNOVICE 21. října (VS ČR) - Slavnostní okamžiky společně prožili odsouzení v rýnovické věznici ve středu 19. 10. při odpolední bohoslužbě. Svátost křtu a svátost biřmování udělil dvěma z nich, z pověření litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta, kněz P. Oldřich Kolář, který do zdejší věznice již osm let pravidelně dochází sloužit mši svatou a zpovídat.

21.10.2016 11:47

více
Vzpomínka na Ladislava Kubíčka

Vzpomínka na Ladislava Kubíčka

RÝNOVICE 4. Října (VS ČR) – Včera jsme přivítali v naší vězeňské kapli opět milou návštěvu, MUDr. Marii Svatošovou. Zatímco při minulé návštěvě vyprávěla o hospicové péči, tentokrát byla její návštěva věnována osobnosti katolického kněze P. MUDr. Ladislava Kubíčka, který byl 11. září roku 2004 na své faře v Třebenicích zavražděn.

5.10.2016 14:34

více
Celonárodní čtení Bible

Celonárodní čtení Bible

RÝNOVICE 24. března (VS ČR) – Věznice Rýnovice se rozhodla podpořit již 8. ročník Celonárodního čtení Bible. Jedná se o novou velikonoční tradici, která znovu ukazuje na křesťanský rozměr Velikonoc. V loňském roce se do této akce zapojili křesťané ve více než 50 městech a obcích České republiky.

24.3.2016 10:38

více
Building bridges

Building bridges

RÝNOVICE 10. března (VS ČR) - V pátek dne 4. 3. 2016 navštívili naši věznici ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství paní Gabriela Kabátová, PhDr. Jindřich Kabát a Lucie Chrápavá. Cílem návštěvy bylo setkání s věřícími odsouzenými v kapli a beseda o projektu restorativní justice s názvem Building bridges, který byl dosud realizován ve dvou českých věznicích.

10.3.2016 11:08

více
Setkání s primátorem

Setkání s primátorem

RÝNOVICE 1. února (VS ČR) - Ve středu 27. 1. přijal primátor města Jablonce nad Nisou Petr Beitl zástupce místních církví. Pozvání obdržela rovněž kaplanka věznice Květa Jakubalová. Primátor poděkoval církvím za pomoc v sociální oblasti a zajímal se také o akce, kterými se církve snaží oslovit širší veřejnost. Zmíněna byla noc kostelů, letní koncerty v místních kostelech a také účast města v celonárodním březnovém čtení Bible, do kterého se zapojí také věřící odsouzení v rámci svých pravidelných setkání ve vězeňské kapli.

(kap)

1.2.2016 7:56

více