Vzdělávání odsouzených

Přednášky pro studenty

Přednášky pro studenty

RÝNOVICE 7. února (VS ČR) – Včera ve Školském vzdělávacím středisku Rýnovice proběhly dvě zajímavé přednášky. Nejprve představila činnost komunitního domu Svatého Dismase paní Mgr. Kamila Kubelková a následně si přítomní žáci vyslechli základní informace o projektu „Křehká šance II“, které jim přednesla Mgr. Hana Halfarová, komisařka Komisí pro podmíněné propuštění z PMS Liberec.

7.2.2017 14:19

více
Ukončení I. pololetí školního roku

Ukončení I. pololetí školního roku

RÝNOVICE 31. ledna (VS ČR) - Dnes bylo ukončeno první pololetí školního roku ve Školském vzdělávacím středisku Věznici Rýnovice. Odsouzení zařazení do druhého a třetího ročníku učebního oborou obráběč kovů obdrželi výpis z vysvědčení za první pololetí školního roku 2016/17, kde se seznámili se svými studijními výsledky. Z celkového počtu 75 studentů, 17 odsouzených prospělo s vyznamenáním, 57 prospělo a 1 odsouzený neprospěl.

31.1.2017 9:53

více
Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

RÝNOVICE 6. září 2016 (VS ČR) - Školní rok 2016/2017 byl zahájen netradičně v učebnách odborného výcviku dne 1. září. Sešlo se tu 87 odsouzených, kteří byli zařazeni do čtyř tříd, ke studiu učebního oboru Obráběč kovů. Zároveň byl zahájen letošní první běh kurzu vazač knih. Dne 7. září 2016 se konají opravné praktické závěrečné zkoušky, ke kterým se přihlásili 2 odsouzení.

6.9.2016 9:47

více
Předávání výučních listů

Předávání výučních listů

RÝNOVICE 17. června (VS ČR) – Dnes předal ředitel Věznice Rýnovice plk. Mgr. Vlastimil Kříž výuční listy 22 odsouzeným, kteří úspěšně ukončili studium učebního oboru obráběč kovů ve Školském vzdělávacím středisku Rýnovice. Při této slavnostní příležitosti vyjádřil spokojenost nad výsledky zkoušek a ocenil snahu a vytrvalost vězňů, kteří se rozhodli svůj čas ve výkonu trestu věnovat doplnění vzdělání. Poděkoval pedagogům a všem zaměstnancům, kteří se vzdělávání odsouzených věnují.

17.6.2016 13:21

více
Zahájení školního roku

Zahájení školního roku

RÝNOVICE 1. září (VS ČR)- Do školních lavic ve školském vzdělávacím středisku věznice dnes zasedlo 84 odsouzených. Ve čtyřech třídách bude ve školním roce 2015/2016 probíhat výuka učebního oboru obráběč kovů. Zároveň byl zahájen letošní první běh kurzu vazače knih. V příštím týdnu se konají opravné zkoušky, ke kterým se přihlásilo 5 odsouzených.

1.9.2015 13:00

více
Školské  vzdělávací středisko

Školské vzdělávací středisko

Hlavním nosným programem ŠVS Rýnovice je i nadále zajišťování výuky ve tříletém strojírenském oboru Obráběč kovů.

29.12.2014 13:25

více
Další školní rok je pomalu za námi

Další školní rok je pomalu za námi

RÝNOVICE 23. června (VS ČR) - Pro odsouzené, kteří se v rýnovické věznici vzdělávají, končí další rok. A jaký byl? Ve školním roce 2013/2014 bylo ke studiu zařazeno 47 nových studentů. Do dalšího ročníku z nich postoupilo 38. K závěrečným zkouškám bylo zapsáno 34 odsouzených, 13 prospělo s vyznamenáním, 17 prospělo, 1 neprospěl, 3 se ze zdravotních důvodů nedostavili. Za úspěch považujeme, že ke zkouškám přišli dva studenti, kteří byli v letošním roce propuštěni z výkonu trestu a připravovali se na závěrečné zkoušky sami. Nezmařili tak roky studia a odvezli si výuční list.

23.6.2014 13:04

více
Vyučilo se padesát odsouzených

Vyučilo se padesát odsouzených

RÝNOVICE 18. června (VS ČR) V pátek 15.6.2012 proběhly ústní závěrečné zkoušky studentů tříletého oboru obráběč kovů. Zkoušky úspěšně vykonalo padesát odsouzených, tři neprospěli a zkoušky si zopakují na podzim.

18.6.2012 8:23

více
Studenti z Rýnovic zabodovali

Studenti z Rýnovic zabodovali

RÝNOVICE 22. března (VS ČR) – 11. ročníku celostátní soutěže v počítačovém modelování, kterou pravidelně vyhlašuje společnost 3E Praha Engineering, se v letošním roce zúčastnilo 15 odsouzených, kteří jsou studenty školského vzdělávacího střediska Rýnovice. Zadání dnes přivezl a nad regulérnost soutěže dohlížel pan Karel Mladý, zástupce organizátorů. V konkurenci dalších 14 škol jsme obstáli na výbornou. V kategorii 3D se umístil náš žák na třetím místě, v kategorii 2D jsme obsadili místo první i druhé.

22.3.2012 12:20

více
Studenti z Věznice Rýnovice obstáli v konkurenci

Studenti z Věznice Rýnovice obstáli v konkurenci

RÝNOVICE 10. března (VS ČR) - Celorepublikové soutěže žáků středních škol ve znalostech počítačového modelování pořádá akciová společnost 3E Praha Engineering  více jak 10 let. Studenti Školského vzdělávacího střediska Věznice Rýnovice se do soutěže v letošním roce zapojili již po páté. V loňském roce jsme zvítězili, letos to bohužel na medailové pozice nebylo. I tak jsme obstáli v konkurenci. V kategorii 2D se ŠVS Rýnovice umístilo na devátém místě, v kategorii 3D na místě čtvrtém.

10.3.2010 9:27

více