10.11.2016 10:42

Datum              Jméno , datum narození                                  Číslo jednací                                  Výzva k vyzvednutí

9. 1. 2017  Michal FORST, nar. 24. 06. 1987           ČJ: VS - 145258-5/ČJ -2016-801270                  zde
9. 1. 2017  Milan ŠTĚPANIK, nar. 28. 02. 1981       ČJ: VS - 139069-7/ČJ-2016-801270                  zde
9. 1. 2017 Luděk VOHRALÍK, nar. 03. 11. 1977      ČJ: VS - 137661-4/ČJ-2016-801270                   zde