Úřední deska

14.6.2016 16:29

1. Název
Vězeňská služba ČR, Věznice Rýnovice

2. Důvod a způsob založení
Zákon České národní rady číslo 555/1992 Sb. ze dne 17. listopadu 1992 o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
 

3. Organizační struktura
Organizační strukturu Věznice Rýnovice najdete zde.
 

4. Kontaktní údaje
Kontaktní údaje najdete zde.
 

5. Bankovní spojení
17732881/0710   

6. IČ
00212423
 

7. DIČ
CZ00212423
 

8. Dokumenty

  • Seznam hlavních dokumentů
  • Rozpočet

Rozpočet na rok 2011

Rozpočet na rok 2012 

9. Žádosti o informace
Dotaz lze podat:
a) osobně na podatelně Věznice Rýnovice
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

10. Příjem žádostí a dalších podání
Podání lze uskutečnit:
a) osobně na podatelně Věznice Rýnovice
b) případně osobně tamtéž s doručením podání na datovém nosiči CD, DVD, flash disk
c) písemně na adrese organizace
d) elektronicky na adrese elektronické podatelny
e) prostřednictvím datové schránky organizace

11. Seznam kvalifikovaných certifikátů zaměstnanců VSČR
naleznete zde.
 

12. Opravné prostředky
Opravné prostředky podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím naleznete zde.
Opravné prostředky ve správním řízení naleznete zde.

13.Formuláře
Žádost o informace, dotazy, náměty a další formuláře naleznete zde.
 

14. Popisy postupů
V této sekci naleznete prvky životních situací, resp. strukturované postupy pro řešení nejrůznějších životních situací ve vztahu k Věznici Rýnovice.

Nejčastější dotazy naleznete zde  

Pravidla telefonní styku s odsouzenými nalzenete zde.

Pravidla přijímání korespondence naleznete zde. 

Pravidla přijímání balíků naleznete zde
 
Pravidla přijímání návštěv zde.
 

15. Předpisy
Přehled právních předpisů vymezujících působení Vězeňské služby ČR naleznete zde. 
 

16. Výroční zpráva