Nejčastější dotazy

Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Nejčastější dotazy z oblasti evidence vězňů

Následující přehled obsahuje nejčasteji kladené dotazy z oblasti evidence vězňů a také pravidla poskytování informací z Centrální evidenci vězněných osob. Pokud nenaleznete vhodnou odpověď, můžete podat příslušným způsobem vlastní dotaz.

14.6.2016 0:00

více
Nejčastější dotazy z oblasti ekonomiky

Nejčastější dotazy z oblasti ekonomiky

V této rubrice najdete nejčastěji kladené dotazy z oblasti odměňování odsouzených, rozúčtování pracovní odměny odsouzeného, úhradu nákladů na výkon trestu odnětí svobody.

 

14.6.2016 17:00

více
Je možné vězněným osobám přinést sportovní či jiné ošacení?

Je možné vězněným osobám přinést sportovní či jiné ošacení?

Odívání odsouzených musí odpovídat klimatickým podmínkám a musí dostatečně chránit jejich zdraví, proto se odsouzeným poskytuje vězeňský oděv a další výstrojní součástky podle ročního období.

14.6.2016 10:35

více
Mohou vězněné osoby uzavřít sňatek ve věznici ?

Mohou vězněné osoby uzavřít sňatek ve věznici ?

 Uzavírání sňatků v prostorách střežené části  věznici je plně v kompetenci ředitele věznice .

14.6.2016 10:19

více
Stížnosti, korupční jednání

Stížnosti, korupční jednání

Občan, jenž je dotčen jednáním nebo chováním příslušníka nebo občanského zaměstnance Vězeňské služby České republiky nebo nesouhlasí s postupem správního orgánu, je oprávněn podat stížnost na nevhodné jednání nebo nesprávný úřední postup. Podání, jejichž obsahem je podezření na korupční jednání zaměstnanců VS ČR, lze podávat na protikorupční lince.

14.6.2016 14:00

více
Přemisťování odsouzených

Přemisťování odsouzených

Žádost odsouzeného nebo jemu blízké osoby musí být písemná a řádně odůvodněna

14.6.2016 12:56

více