Podání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Podání žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádosti o informace lze podat ústně nebo písemně:

a) osobně na podatelně Generálního ředitelství Vězeňské služby České republiky nebo její organizační jednotky
b) písemně na adrese organizace
c) elektronicky na adrese elektronické podatelny
d) prostřednictvím datové schránky organizace

Pro účely podání žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Vězeňskou službou České republiky se využívá formulář uvedený v rubrice Formuláře.

14.6.2016 10:59

více
Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Opravné prostředky ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

V tomto článku naleznete postup, jak se odvolat proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo jak podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace.

 

14.6.2016 11:06

více
ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím.

ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím.

106/1999 Sb.  ZÁKON  ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

14.6.2016 10:00

více