Prevence kriminality

Prevence kriminality

10.3.2017 12:45

RÝNOVICE 10. března (VS ČR) – Dnes se ve věznici uskutečnila exkurze studentů Integrované střední školy Semily. Této akce, která je součástí mnohaletého zapojení věznice do prevence kriminality ve školách, se tentokrát zúčastnilo 19 studentů s pedagogickým doprovodem.

Na úvod děti získaly, během krátké přednášky, obecné informace o Vězeňské službě ČR a základní informace o Věznici Rýnovice. Poté následovala prohlídka vybraných prostor střežené části věznice. Zde pokračoval výklad již ke konkrétnějším otázkám výkonu trestu odnětí svobody a studenti měli možnost ptát se na vše, co je zaujalo. Exkurze škol jsou cíleně určeny především pro žáky 9. tříd základních škol, kdy dosahují věku trestní odpovědnosti. Další skupinu škol tvoří střední školy. V roce 2016 navštívilo Věznici Rýnovice 256 žáků a studentů z celkem 14- ti škol.

Jak vnímají exkurzi ve věznici žáci i jejich pedagogové se můžete dočíst zde.

mon