Kornelius Novak ve věznici

Kornelius Novak ve věznici

17.3.2017 18:36

RÝNOVICE 17. března (VS ČR) – Včera proběhlo v jídelně odsouzených zajímavé setkání vězňů s německým kazatelem z Norska Korneliem Novakem. Jeho poutavé vyprávění si vyslechlo 25 odsouzených, dva z nich se ocitli v roli překladatelů. Dvouhodinová zpověď bývalého motorkáře byla provázena zpěvem odsouzených, za doprovodu kytary a klavíru.

Kornelius Novak stál u zrodu evropského svazu motorkářů a založil klub křesťanských motorkářů Holy Rieders Germany. Nejdříve působil jako kazatel. V současné době pracuje jako misionář nejen v zemi, kde začínal - v Norsku, ale i ve Švédsku, v Německu, v České republice a na Slovensku. Napsal několik knih. Odsouzeným, kteří projevili zájem, rozdal bibli, doplněnou o poutavé příběhy motorkářů, s osobním věnováním. Posluchači doslova hltali každé jeho slovo. Vyprávěl o svém dramatickém životě, o setkání s Ježíšem Kristem, o vnitřní svobodě. Hovořil o tom, že z každé složité situace je cesta ven. Důležitá je víra, víra v sebe sama, ve své schopnosti, vůle a síla zdolávat překážky.

mon