Novinky

Časopis Arest

Časopis Arest

RÝNOVICE 21. dubna (VS ČR) – V těchto dnech vyšlo sedmé číslo časopisu Arest, který vydávají, pod vedením speciálního pedagoga, odsouzení z rýnovické věznice. Vedle stálé rubriky sociálního poradenství, věnované především problematice před a po výstupu z výkonu trestu, se dočtete o několika zajímavých besedách, které se konaly ve věznici. Jistě Vás zaujme článek o umělcích za katrem a najdete zde informace o společném projektu agentury DP WORK a obecně prospěšné společnosti Volonté, které pomáhají odsouzeným s nalezením práce, bydlení a řeší jejich dluhy.

21.4.2017 9:51

více
Celonárodní čtení Bible

Celonárodní čtení Bible

RÝNOVICE 13. dubna (VS ČR) – Věznice Rýnovice již druhým rokem podpořila akci „Celonárodní čtení Bible“. Čtyři vybraní odsouzení, společně s kaplankou věznice a vychovatelem, se 11. dubna zúčastnili čtení bible v knihovně v Jablonci nad Nisou. V letošním roce se jednalo již o 9. ročník této velikonoční tradice, do které se zapojuje každoročně více jak 50 měst a obcí České republiky, Jablonec nad Nisou se účastní již po páté.

13.4.2017 7:51

více
Velikonoční odpoledne

Velikonoční odpoledne

RÝNOVICE 11. dubna (VS ČR)- V sobotu 8. dubna bylo pro děti zaměstnanců věznice připraveno zábavné odpoledne s velikonoční tématikou. Děti, ale i jejich rodiče, měli možnost si ve tvořivých dílničkách ozdobit vajíčka různými zajímavými technikami, vyrobit velikonoční věneček, ozdobit čokoládová vajíčka či si uplést pomlázku.

11.4.2017 14:03

více
Pašije netradičně

Pašije netradičně

 RÝNOVICE 9. dubna (VS ČR) - Velikonoce se kvapem blíží a připravují se na ně i věřící odsouzení ve Věznici Rýnovice. Odnepaměti je nedílnou součástí Velikonoc tradice pašijových her, tedy her o utrpení a umučení Ježíše Krista. V sobotu 8. dubna zahráli Pašije také vězni v rýnovické věznici, avšak poněkud netradičním způsobem. Pašije divákům představili formou soudního přelíčení tak, jak se odehrává dnes. Během soudu šlo o to, zda odsouzení Ježíše Krista byla justiční vražda, nebo nevyhnutelná podmínka vykoupení lidstva.

9.4.2017 8:06

více
Multifunkční místnost

Multifunkční místnost

RÝNOVICE 6. dubna (VS ČR) - Vedení Věznice Rýnovice dlouhodobě zlepšuje pracovní podmínky pro zaměstnance. Kromě rekonstrukcí sociálních zařízení, kanceláří a jejich vybavení, či nové klimatizace v zaměstnanecké jídelně, byla pro příslušníky i občanské zaměstnance zřízena multifunkční místnost. V době přestávky tak mohou poobědvat v kulturním prostředí, využít počítač s povoleným internetem, pohovořit s návštěvou či si jen tak odpočinout v příjemném prostředí.

6.4.2017 11:26

více
Kornelius Novak ve věznici

Kornelius Novak ve věznici

RÝNOVICE 17. března (VS ČR) – Včera proběhlo v jídelně odsouzených zajímavé setkání vězňů s německým kazatelem z Norska Korneliem Novakem. Jeho poutavé vyprávění si vyslechlo 25 odsouzených, dva z nich se ocitli v roli překladatelů. Dvouhodinová zpověď bývalého motorkáře byla provázena zpěvem odsouzených, za doprovodu kytary a klavíru.

17.3.2017 18:36

více
Prevence kriminality

Prevence kriminality

RÝNOVICE 10. března (VS ČR) – Dnes se ve věznici uskutečnila exkurze studentů Integrované střední školy Semily. Této akce, která je součástí mnohaletého zapojení věznice do prevence kriminality ve školách, se tentokrát zúčastnilo 19 studentů s pedagogickým doprovodem.

10.3.2017 12:45

více
Mezinárodní den žen

Mezinárodní den žen

RÝNOVICE 8. března (VS ČR) - ředitel věznice plk. Mgr. Vlastimil Kříž využil příležitosti Mezinárodního dne žen, aby osobně poděkoval všem zaměstnankyním věznice za jejich práci a nezastupitelnou úlohu v nápravě pachatelů trestné činnosti. Předal každé z nich kytičku a dárkovou kartu v hodnotě 200,-Kč, uhrazenou z prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb.

8.3.2017 9:38

více
Vězeňská knihovna

Vězeňská knihovna

RÝNOVICE 2. března (VS ČR) – Neodmyslitelnou součástí věznice je také vězeňská knihovna. Navštěvuje jí zhruba polovina odsouzených, kteří se řadí mezi aktivní čtenáře a smysluplně tak využívají volný čas po práci či studiu ve věznici. Knihovna je vybavena běžnou beletrií, ale také náboženskou a odbornou literaturou, včetně základních právních předpisů. Knižní fond čítá okolo sedmi a půl tisíce titulů, z toho dva tisíce tvoří právě odborná literatura.

2.3.2017 13:45

více
Přednášky pro studenty

Přednášky pro studenty

RÝNOVICE 7. února (VS ČR) – Včera ve Školském vzdělávacím středisku Rýnovice proběhly dvě zajímavé přednášky. Nejprve představila činnost komunitního domu Svatého Dismase paní Mgr. Kamila Kubelková a následně si přítomní žáci vyslechli základní informace o projektu „Křehká šance II“, které jim přednesla Mgr. Hana Halfarová, komisařka Komisí pro podmíněné propuštění z PMS Liberec.

7.2.2017 14:19

více