Výkon vězeňství

Křehká šance II.

Křehká šance II.

Rapotice 3. října  (VS ČR) - Věznice Rapotice se zapojila do projektu „Křehká šance II“.  Projekt je realizován Probační a mediační službou, jejímž projektovým partnerem je Vězeňská služba ČR. Je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Projekt „Křehká šance II“ je zaměřen na posílení možnosti sociální integrace odsouzených a prevenci kriminality. Stěžejní činností projektu je činnost Komisí pro podmíněné propuštění  (KPP) z výkonu trestu odnětí svobody.

3.10.2016 13:45

více
Specializované oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné ve Věznici Rapotice

Specializované oddělení pro trvale pracovně nezařaditelné ve Věznici Rapotice

Rapotice 2. 2. 2016 – Specializované oddělení (SpO) pro odsouzené trvale pracovně nezařaditelné je ve Věznici Rapotice zřízeno pro muže odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody s dozorem. Účelem SpO je diferencované zacházení s odsouzenými s ohledem na jejich věkové a zdravotní zvláštnosti.

2.2.2016 12:22

více
Resocializační program „3 Z“

Resocializační program „3 Z“

RAPOTICE 30. června (VS ČR) - Za účelem zkvalitňování práce s odsouzenými ve Věznici Rapotice byla zavedena již v roce 2014 speciálně výchovná aktivita – resocializační program „3 Z“. Tato zkratka ukrývá slova: Zastav se, zamysli se a změň se. Jedná se o výcvikový skupinový program, jenž obsahově směřuje ke změně myšlení a chování ve vztahu k páchání trestné činnosti.

30.6.2015 12:27

více
Příprava odsouzených na propuštění

Příprava odsouzených na propuštění

RAPOTICE 10. února (VS ČR)  - Odsouzení ve Věznici Rapotice jsou připravováni na život po propuštění zejména ve výstupních odděleních. Za spolupráce odborných zaměstnanců si odsouzení vytváří podmínky pro soběstačný způsob života po propuštění v souladu se zákonem.

18.2.2015 12:17

více
Program „3Z“ ve Věznici Rapotice

Program „3Z“ ve Věznici Rapotice

RAPOTICE 10. února (VSČR)  „Zastav se, Zamysli se a Změň se“ – to jsou hlavní myšlenky resocializačního programu, který směřuje ke změně myšlení a chování odsouzených ve vztahu k páchání trestné činnosti. Tento program byl v průběhu roku 2014 realizován i ve Věznici Rapotice.

17.2.2015 14:58

více
Výkon trestu ve Věznici Rapotice

Výkon trestu ve Věznici Rapotice

Aktivity programu zacházení realizované ve Věznici Rapotice

25.11.2013 13:59

více