Duchovní služba

Vizitační návštěva hlavního kaplana VS ČR

Vizitační návštěva hlavního kaplana VS ČR

RAPOTICE 30. listopad (VS ČR) Zkontrolovat činnost duchovenské péče ve Věznici Rapotice  přijel v rámci vizitační návštěvy hlavní kaplan VS ČR Pavel Kočnar spolu s poradcem pro duchovní službu – koordinátorem Bohdanem Pivoňkou.

3.12.2015 12:19

více
Překonávání překážek – seminář VDP

Překonávání překážek – seminář VDP

RAPOTICE 19. října (VSČR) - Ve středu 19. října 2011 se ve Věznici Rapotice uskutečnil seminář Vězeňské duchovenské péče (VDP), kterého se účastnilo téměř 40 kaplanů a dobrovolných duchovních působících ve věznicích. Téma semináře, který se koná pravidelně každý rok, tentokrát znělo: „Překonávání překážek“.

31.10.2011 11:10

více
Ve věznici začali působit kaplani

Ve věznici začali působit kaplani

RAPOTOCE 14. října (VS ČR) - Věznice Rapotice se od 1.5.2011 zařadila mezi ty věznice, ve kterých pracují kaplani. Po splnění všech náležitostí přijímacího řízení nastoupili na zkrácený úvazek dva dosavadní dobrovolní duchovní – PhDr.Ing. Vladimír Večeřa (Římskokatolická církev) a Mgr. Pavel Janošík (Českobratrská církev evangelická). Jejich pracovní dny jsou pondělí a středa od 7 do 17 hod.

17.10.2011 9:48

více
I ve vězení zůstává člověk člověkem

I ve vězení zůstává člověk člověkem

PRAHA 12. září (VS ČR) - V úterý 6.září byli zástupci Vězeňské duchovní služby pozváni pražským arcibiskupem Mons.ThLic.Dominikem Dukou do sídla primase katolické církve naší vlasti. Po deštivém pondělí přivítalo účastníky v Praze krásné počasí. Příjemnou atmosféru čekání ve vzájemném setkávání podbarvovala cimbálová hudba od hlavní brány Pražského hradu. Za kaplanský sbor se zúčastnilo setkání na arcibiskupství 15 kaplanů a 3 kaplanky. Zastoupeno bylo 13 věznic a kaplani reprezentovali všech 8 církví, které se na kaplanské službě v současné době podílejí.

14.9.2011 0:59

více
Pracovní jednání s představiteli duchovní služby VS ČR

Pracovní jednání s představiteli duchovní služby VS ČR

RAPOTICE 3. listopadu (VS ČR) Rozvoj spolupráce s duchovní službou a stanovení základních pravidel pro činnost jednotlivých církví ve věznici. Takto by se daly shrnout hlavní body pracovního setkání vedení Věznice Rapotice s představiteli duchovní služby VS ČR a zástupců jednotlivých církví navštěvujících věznici.

4.11.2010 11:56

více
Duchovní péče

Duchovní péče

Věznici Rapotice navštěvují pravidelně zástupci církve římsko-katolické ( 2 ), církve křesťanské ( 2 ) a církve evangelické ( 1 ) na základě dobrovolnosti. Za velkého zájmu odsouzených proběhla vánoční mše. Na velmi dobré úrovni je spolupráce se členem Vězeňské duchovenské péče Mgr. Ladislavem Kincem. Dle požadavku odsouzených navštěvují věznici i zástupci Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi ze Zastávky u Brna.

18.1.2010 12:26

více